OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989r członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Recenzje i recenzenci

Artykuły spełniające wymagania edytorskie i mieszczące się w zakresie tematycznym „ZTR" podlegają anonimowo sporządzanym recenzjom przez dwóch recenzentów. Recenzentami są profesorowie, członkowie Rady Naukowej SKwP oraz inni zapraszani profesorowie i doktorzy z kraju i z zagranicy, specjalizujący się w określonej problematyce rachunkowości i auditingu.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu opracowania do dru­ku podejmuje zespół redakcyjny „ZTR" na podstawie opinii recenzentów i skorygowanej przez autora wersji artykułu, uwzględniającej uwagi i sugestie zawarte w recenzjach oraz spełniającej wymogi redakcyjne. Autorzy poprawiający teksty według uwag recenzentów są proszeni o dostarczenie redaktorowi naczelnemu, wraz ze skorygowaną wersją artykułu, oddzielnej syntetycznej informacji o wprowadzonych zmianach do treści opracowania (odpowiedzi na recenzję).

Polecamy

  • Kaledarium
  • Księgowi Przyszłości
  • Folder SKwP
  • Etyka zawodowa w rachunkowości
  • Obchody Dnia Księgowego
  • Współpraca

  • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
  • KIBR
  • KSR
  • PTE