OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Spotkanie PAODC

Największe zainteresowanie wzbudziła działalność Rady Naukowej SKwP oraz wydawane Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Na świecie podobną działalnością  mogą poszczycić się tylko nieliczne organizacje i to z bardzo długą historią.Duże uznanie wśród odbiorców znalazło również powołanie i działalność Rady Pracodawców. Londyńskie spotkanie było ostatnim z zaplanowanych na rok 2012. Kolejne odbędzie się w maju 2013 r. w Paryżu, a następne w listopadzie 2013 r. w Pekinie. Obrady w Londynie były także okazją do spotkania przedstawicieli Porozumienia w sprawie wzmocnienia rachunkowości i współpracy  (Memorandum of Understanding to Strengthen Accountancy and Improve Collaboration - MOSAIC), którego członkami z definicji są członkowie PAODC.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE