OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Sprawozdawczość zintegrowana – należy rozpocząć od ładu korporacyjnego

Zaobserwowany w ostatnim czasie wzrost światowego zainteresowania tematyką zintegrowanej sprawozdawczości skutkował falą relacji prasowych i działań ze strony organizacji, w tym IFAC.

Zintegrowana sprawozdawczość staje się językiem zrównoważonego biznesu i jest narzędziem, który służy organizacjom do komunikowania inwestorom swojej wartości. Obejmując zarówno finansowe, jak i niefinansowe informacje, zintegrowana sprawozdawczość pozwala interesariuszom podejmować decyzje oparte na pełniejszym obrazie organizacji, czyli jej prawdziwej wartości i poziomie zrównoważonego rozwoju.

Komitet. Zawodowych Księgowych w Biznesie IFAC (PAIB Committee) wyznacza kierunek rozwoju profesji i wskazuje organizacjom członkowskim IFAC, a za ich pośrednictwem członkom tych organizacji, że jeden z pierwszych kroków w planowaniu zintegrowanej sprawozdawczości stanowi integracja ładu korporacyjnego, sprzyjająca zintegrowanemu myśleniu i zarządzaniu.

Ład korporacyjny pozwala organizacjom przyjąć holistyczne podejście do budowania zrównoważonej wartości tak ważnej dla interesariuszy. Stanowi ona ważny fundament, na którym powstaje efektywna i silna zintegrowana sprawozdawczość.

Ład korporacyjny ma służyć budowaniu zrównoważonego rozwoju organizacji i wartości dla interesariuszy. Nie powinien on polegać wyłącznie na spełnianiu wymogów organów regulacyjnych, lecz jego celem jest objęcie tak różnorodnych obszarów, jak planowanie strategiczne, wykorzystanie zasobów, budowanie wartości, odpowiedzialność i atestacja.

Komitet PAIB wydał nowy raport, zatytułowany Ład korporacyjny gwarancją zrównoważonego sukcesu, w którym przytacza studia przypadków z całego świata, ilustrujące sposób, w jaki zawodowi księgowi wspierają swoje organizacje we włączaniu elementów ładu korporacyjnego w tworzenie zrównoważonego sukcesu organizacji.

Organizacje, które umieściły ład korporacyjny w centrum swoich funkcji, są zdolne do zastosowania zintegrowanej sprawozdawczości.

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych
  • Kaledarium
  • Raport AK17
  • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
  • Filmy
  • Folder SKwP
  • Współpraca

  • Obchody Dnia Księgowego
  • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
  • PIBR
  • KSR
  • PTE