OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Status biegłego w Polsce

III Kongres Nauk Sądowych odbył się 18 listopada 2017 r. w Warszawie. Jego głównym tematem był „Status biegłego w Polsce” Stowarzyszenie reprezentował Ryszard Gorycki – biegły rewident, dyplomowany księgowy, sekretarz Zarządu Głównego SKwP.
Program obejmował m.in. zagadnienia:
 • Prawne podstawy funkcjonowania biegłych (status biegłych)
 • Odpowiedzialność karna biegłego
 • Odpowiedzialność cywilna biegłego
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej biegłych
 • Ustawa o biegłych
 • Przepisy prawne dotyczące biegłych w praktyce
 • Ułatwienie pracy biegłych sądowych
 • Szkolenia biegłych sądowych (e-learning)
 • Struktura opinii sądowo-psychiatrycznych
W kongresie uczestniczyło ok. 400 osób, w tym: biegli wpisani na listy biegłych w sądach okręgowych, osoby, występujące jako biegli ad hoc w sprawach karnych i cywilnych, zainteresowani funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości oraz zaproszeni goście. Prelekcję nt. „Szkolenia – doświadczenia księgowych” wygłosił Ryszard Gorycki – biegły rewident, dyplomowany księgowy, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Stowarzyszenie jest jedną z organizacji uczestniczących w organizacji III Kongresu Nauk Sądowych.

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE