OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Stowarzyszenie na konferencji w Tbilisi

Gruzińska Federacja Zawodowych Księgowych i Audytorów to ceniona organizacja zawodowa, będąca członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele organizacji z wielu krajów oraz instytucji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy, IASB i ACCA. Liczne były reprezentowane organizacje zawodowe księgowych i audytorów z krajów ościennych: Azerbejdżanu i Kazachstanu, a także z  Ukrainy, Estonii,  Rosji, Rumunii i Izraela.
Konferencję i pierwszą sesję, poświęconą obchodom 20-lecia istnienia Federacji, otworzył Zurab Lalazashwili – prezes Rady Federacji, który przedstawił historię organizacji oraz  jej osiągnięcia. Następnie życzenia składali zaproszeni goście, w tym przedstawiciele  Stowarzyszenia; odczytano list gratulacyjny, jaki do władz i członków gruzińskiej Federacji wystosował prezes Zarządu Głównego SKwP Franciszek Wala oraz wręczono  okolicznościową tablicę pamiątkową. List gratulacyjny prezesa Franciszka Wali został szczególnie wyróżniony i umieszczony w wydanym specjalnie z okazji jubileuszu folderze, który otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji.
W pierwszej sesji tematycznej przedstawiono działania, jakie podjęto w Gruzji w kontekście budowy ładu instytucjonalnego na rynku księgowych i audytorów oraz tworzenia  regulacji z zakresu rachunkowości w związku ze stowarzyszeniem Gruzji z Unią Europejską.
Druga sesja była poświęcona rozwojowi edukacji i budowy podstaw dla wysokiej jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem stosowania Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC oraz Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych IFAC. Omawiano w niej także Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej dla MŚP, które w Gruzji przyjęto za podstawowe źródło regulacji sprawozdawczości finansowej dla prywatnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz MSSF, które przyjęto  dla sektora spółek publicznych (rynku kapitałowego).
Trzecia sesja tematyczna dotyczyła roli zawodowych  organizacji w rozwoju zawodu i jego regulacji, w tym istoty i znaczenia instytucji nadzoru państwowego. W Gruzji, z racji jej stowarzyszenia z Unią Europejską, muszą być stosowane regulacje  UE, co nie spotyka się z powszechną aprobatą społeczności  zawodowych księgowych  Gruzji.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE