Szkolenia

We wszystkich oddziałach okręgowych i Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych działają niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, które prowadzą działalność edukacyjną. W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleń odsyłamy Państwa do stron oddziałów okręgowych i strony Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od wielu lat jest liderem na rynku szkoleń w zakresie rachunkowości i dziedzin pokrewnych. Prowadzi szkolenia przygotowujące gruntownie do zawodu księgowego oraz w zakresie doskonalenia i aktualizacji wiedzy.

W 2009 roku Stowarzyszenie opracowało system certyfikacji zawodu księgowego, obejmujący cztery stopnie kwalifikacji. I stopień - księgowy, II stopień - specjalista ds. rachunkowości, III stopień - główny księgowy, IV stopień - dyplomowany księgowy. Dyplomowany księgowy to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki. W celu uzyskania informacji o certyfikacie dyplomowanego księgowego - zapraszamy na stronę dk.skwp.pl.

Ze Stowarzyszeniem współpracuje ok. 350 wykładowców - specjalistów z dziedziny rachunkowości, biegłych rewidentów i nauczycieli akademickich. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce prowadzi działalność szkoleniową w 27 niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego (w 26 oddziałach okręgowych w całej Polsce i w Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych).

Polecamy

  • Zamknięcie Roku 2014
  • Podatki 2015
  • Obchody Dnia Księgowego