OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Szkolenie z nauczania audytu na uczelniach

W szkoleniu wzięło udział blisko 50 wykładowców akademickich, reprezentujących wyższe uczelnie ekonomiczne z całego kraju (Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Szczecina, Warszawy i Wrocławia), a także wykładowcy SKwP.
Szkolenia miały charakter praktycznego przewodnika po najnowszych narzędziach (Caseware, Datev, Kartezjusz) służących do badania sprawozdań finansowych. Przedstawiono wiele  funkcjonalności tych programów,  które mogą być wykorzystane na każdym etapie badania (przyjęcie zlecenia badania, zaplanowanie, określenie ryzyka, sformułowanie odpowiedzi na ryzyko, próbkowanie,  sprawdzenie kontroli jakości, sporządzenie sprawozdania z badania), pod kątem ich wykorzystania i zastosowania  w formule przeznaczonej do nauczania studentów.   Uczestnicy mieli  także możliwość samodzielnego  przetestowania działania programu Datev poprzez dostęp on-line do programu umieszczonego w chmurze.
Podczas szkolenia odbyło się spotkanie z kierownictwem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, które zaprezentowało specyfikę  zawodu biegłego rewidenta oraz szanse związane z uprawianiem tego zawodu w Polsce. Zaakcentowano znaczenie Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych (MSE), w szczególności MSE 8, jako kluczowych ram dla rozwoju i monitorowania umiejętności, kompetencji oraz postaw biegłych rewidentów .
Uczestnicy uzyskali także informacje o działalności i inicjatywach Centrum ds. Sprawozdawczości Finansowej (CFRR) z siedzibą w Wiedniu, w tym o wszystkich najważniejszych etapach Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej  jaki był realizowany w Polsce od 2009 r.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE