Oddziały







Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Uczenie etyki zawodowej w rachunkowości

W warsztatach uczestniczyli wykładowcy etyki zawodowej w rachunkowości z 24 oddziałów okręgowych SKwP, prowadzący zajęcia na kursach i szkoleniach objętych systemem certyfikacji oraz członkowie Komisji Etyki. Podczas dwóch dni obrad odbyło sie kilka sesji tematycznych, w tym m.in. warsztaty z metodyki nauczania etyki zawodowej, na których rozwiązywano przykładowe dylematy etyczne, mogące występować w pracy księgowego oraz innych osób związanych zawodowo z rachunkowością.
Dzielono się doświadczeniami z organizacji zajęć z etyki na kursach, również z przedmiotów ściśle zawodowych, jak rachunkowość czy podatki, przedstawiając problemy, które dla pracowników służb finansowo-księgowych mogą skutkować dylematami etycznymi.
Prof. dr hab. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki, przewodniczyła merytorycznie warsztatom i była głównym moderatorem zajęć.
Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP oraz  Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego w swych wystąpieniach podkreślali m.in. rolę etyki w zawodzie księgowego oraz ważną funkcję wykładowców w nauczaniu i upowszechnianiu zasad zawartych w Kodeksie zawodowej etyki rachunkowości.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE