OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Ułatwić inwestorom analizowanie danych

Stowarzyszenie SBR Polska oraz Giełda Papierów Wartościowych i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zapraszają do udziału w konferencji „Nowe wyzwania w procesie raportowania finansowego na rynku NewConnect", która odbędzie się 23 stycznia 2013 roku w sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych (Warszawa, ul. Książęca 4). Honorowy patronat nad konferencję objęło Ministerstwo Gospodarki.

Jednym z ważniejszym elementów interakcji emitentów z inwestorami jest sposób raportowania finansowego. W chwili obecnej emitenci rynku NewConnect zobligowani są do publikacji raportów kwartalnych, obejmujących tylko wybrane dane finansowe oraz raportów rocznych uwzględniających opinię biegłego rewidenta. Brak jednak wymogów formalnych dotyczących jednolitego formatu w jakim raporty te powinny być przekazywane. Przy wzrastającej liczbie emitentów utrudnia to inwestorom analizowanie danych i może być istotnym impulsem do wprowadzenie jednolitego i elektronicznego standardu raportowania.

Na konferencji swoim wnioskami odnośnie tej koncepcji podzielą się przedstawiciele giełdy, autoryzowanych doradców rynku NewConnect oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Zostanie również przedstawiona koncepcja nowego standardu raportowania finansowego wykorzystującego język XBRL. Standard ten funkcjonuje na kilku największych giełdach świata (m.in. w Stanach Zjednoczonych i Japonii), gdzie jego wdrożenie pozwoliło na automatyczne przetwarzanie danych, szybszą ich analizę, a także budowanie modeli porównawczych i wyciąganie na tej podstawie wniosków na potrzeby decyzji inwestycyjnych.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli spółek rynku NewConnect, autoryzowanych doradców, księgowych, inwestorów i analityków giełdowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obszerne informacje na temat konferencji, program oraz rejestracja na stronie http://xbrl-pl.org/konf2013

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE