OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989r członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Rekomendacje dla programów księgowych

Rekomendacja udzielona przez SKwP ma na celu jedynie ułatwienie potencjalnym nabywcom wyboru odpowiedniego produktu programowego spośród wielu oferowanych na rynku. Nie zwalnia to nabywcy od odpowiedzialności za dokonany wybór i zastosowanie takiego produktu, który najlepiej odpowiada celom, potrzebom i warunkom nabywcy.

Wobec często pojawiających się wątpliwości wyjaśniamy, że wydawana przez SKwP rekomendacja nie ma charakteru certyfikatu/atestu. Rekomendacja jest bowiem raczej pozytywną opinią na temat poprawności i prawidłowości działania produktu oraz jego użyteczności w praktyce. Rekomendacja w przeciwieństwie do certyfikatu/atestu - który ma charakter urzędowego dopuszczenia produktu do użytku - nie daje gwarancji braku ujemnych skutków stosowania produktu.

Wszelkich informacji w sprawach rekomendacji udziela:

Biuro Usług Informatycznych SKwP sp. z o. o.

ul. Konwaliowa 7

03-194 Warszawa

(0-22) 831-35-57

poczta@buiskwp.pl

 

 

 

Poniższa tabela zawiera listę systemów informatycznych przeznaczonych do stosowania w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które uzyskały rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Rekomendacje te odnoszą się jedynie do wymienionych poniżej zweryfikowanych wersji produktu programowego.

Lp.

Nazwa produktu programowego

Data udzielenia rekomenedacji

Firma występująca o rekomendacje

1

SIMPLE-FK, wersja 4.50 (a)

04.03.1996

SIMPLE

2

SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY FKX WERSJA 7.24.026.

22.06.1998

Prokom Softwore Sp. z o. o. Gdynia

3

FIKS system finansowo-ksiegowy, wersja 8.14.

14.09.1998

Makcrosoft S.A. Warszawa

4

ADAPTIX/FK, wersja 108A

19.09.2000

„MaWi” Ag. Informat.. Kraków

5

IMPULS-BPSC, podsystem FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ-KOSZTY, wersja 4.2.

19.12.2000

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych BPSC Katowice

6

„NOVUM BANK”, wersja 4GL

19.12.2000

Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o. o. w Łomży

7

SAP R/3 – moduły FI (GL, AP,AR, AA, BL) + CO (OM-CEL, OM-CCA, OM-OPA, OM-IS, PC-OBJ) wersja 4.6C

20.07.2001

SAP Polska Sp. z o. o. W-wa

8

IFS FINANSE

10.09.2001

Indutrial&Financial System

9

„System Ekonomiczno-Finansowy Pro-FIN”, wersja 3.30

10.09.2001

Pro-Test S.A. Warszawa

10

SKOP-FK, wersja 6.1.

14.05.2002

Bytomska Spółka Informatyczna COIG 4 Sp. z o. o. Bytom

11

„Finanse i Księgowość- forte”, wersja 5.00

04.02.2003

MATRIX Pl. Warszawa

12

„System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE”, moduł Finanse i Księgowość, wersja 15.05

18.11.2003

PHU „DIGIT-LAND W. Wierzba Kraków

13

SAP Business One, wersja 7.5

31.08.2004

SAP Polska Sp. z o. o. W-wa

14

RAMZES- Księgi Handlowe, wersja 01.25.01.

16.11.2004

Ramzes Sp. z o. o. Warszawa

15

WF-FaKir, wersja 6.10.5 i WF-bEST, wersja 6.10.3

15.02.2005

WA-PRO Sp. z o.o.

16

SAP Business One, wersja 7.6

15.02.2005

SAP Polska Sp. z o. o. W-wa

17

CDN OPT!MA , wersja 8.6.

23.08.2005

COMARCH SA Kraków

18

RAMZES Amortyzacja, wersja 05.28.06

22.11.2005

Ramzes Sp. z o. o. Warszawa

19

SIMPLE.ERP, moduł Finanse i Księgowość w wersji 5.0

16.01.2007

SIMPLE. S.A  Warszawa

20

EuroBankNet w wersji e06

16.01.2007

SoftNet Sp. z o. o. Kraków

21

SIMPLE.ERP w zakresie modułu Majątek Trwały w wersji 5.00a

04.09.2007

SIMPLE S.A. Warszawa

22

IMPULS,  wersja 5

17.12.2007

BPSC S.A. Chorzów

23

Oracle e-Business Suite, wersja 12

23.09.2008

Oracle Polska Sp. z o.o. Warszawa

24

IFS Applications w wersji 7.5

20.04.2009

Industrial&Financial Sytems Poland Sp. z o.o. Warszawa

25

Papirus SQL dla modułów: Finansowo-Księgowy w wersji 2.07.10.00 Rejestry Faktur w wersji 1.05.46.20

19.03.2013

SOFHARD S.A. Płock

26

IFS Applications w wersji 8

08.10.2013

Industrial&Financial Systems Poland Sp. z o.o. Warszawa

27

Impuls EVO

07.10.2015

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A.

28
 IFS Applications w wersji 9
 18.01.2017 IFS Industrial & Financial Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Polecamy

 • Kaledarium
 • Filmy
 • Księgowi Przyszłości
 • Folder SKwP
 • Etyka zawodowa w rachunkowości
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • KIBR
 • KSR
 • PTE