OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

VI edycja seminarium doktoranckiego z zakresu rachunkowości

Seminarium obejmować będzie bieżące problemy związane z badaniami empirycznymi sprawozdawczości finansowej, m.in.: sprawozdania finansowe a koszt kapitału, księgowanie według wartości godziwej, rola badań w ustanawianiu standardów rachunkowości. Ponadto w trakcie Seminarium doktoranci będą mieli możliwość omówienia zagadnień związanych ze swoją pracą doktorską oraz  otrzymania informacji na temat swoich projektów badawczych.
W seminarium uczestniczyć będą wybitni przedstawiciele świata rachunkowości, m.in. Prof. Mary Barth, prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Rachunkowości.
Koszt udziału w seminarium wynosi 250 Euro. Uczestnicy sami pokrywają koszt podróży i zakwaterowania w trakcie seminarium. Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane do 20 maja 2016 r.
 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE