OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Wizyta studyjna egipskich gości

Spotkanie z 14 osobową delegacją przedstawicieli organów nadzoru oraz Ministerstwa Finansów Egiptu odbyło się 30 listopada 2016 r.  w siedzibie Zarządy Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Była to wizyta studyjna pod auspicjami Komisji Europejskiej, koordynowana w Polsce przez Ministerstwo Finansów. Została  zorganizowana  w ramach programu twiningowego Rozwój profesji księgowych i biegłych rewidentów w Egipcie. W czasie spotkania przedstawiciele władz Stowarzyszenia przekazali gościom szczegółowe  informacje o strukturze, działalności i roli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz podzielili się wiedzą na temat zasad i ram rachunkowości  z uwzględnieniem specyfiki  krajowej i  globalnych rozwiązań. Spotkanie było także okazją do ożywionej dyskusji i wymiany poglądów na temat systemu kształcenia, szkoleń i zawodowego rozwoju księgowych oraz świadczenia usług księgowych w Polsce. Władze Stowarzyszenia reprezentowali: Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego SKwP oraz prof. Aldona Kamela-Sowińska - przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE