OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Wydawnictwo Rachunkowość

Szanowni Państwo,

Już od ponad sześćdziesięciu pięciu lat wydawnictwo Rachunkowość redaguje i wydaje  książki o tematyce rachunkowości, finansów, rewizji finansowej, a także miesięcznik „Rachunkowość".

Na naszych łamach zapewniamy bieżące, miarodajne wyjaśnienia i konsultacje, poświęcone zwłaszcza aktualnym problemom rachunkowości, rewizji i podatków.  Czyta nas przede wszystkim - choć nie tylko - kierowniczy personel służb finansowo-księgowych i biegli rewidenci, którym dostarczamy aktualnych interpretacji i ich zastosowań w praktyce.
Cieszymy się opinią wiarygodnego, merytorycznego i fachowego Wydawnictwa.

Naszą działalność traktujemy jako przedsięwzięcie biznesowe ale także, a może przede wszystkim jako misję, wkład w rozwój rachunkowości w Polsce. Wspieramy i uczestniczymy w wydarzeniach społecznych i naukowych: konferencjach, sympozjach, zjazdach, konkursach - także studenckich. Współpracujemy jako sponsor oraz patron medialny z uczelniami ekonomicznymi z całego kraju, jesteśmy obecni z naszymi publikacjami na szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości i pokrewnych.

RedakcjaRedakcja "Rachunkowość"
00-349 Warszawa, ul. Tamka 18/29
tel. 22 828 42 33, 22 826 56 21, faks 22 398 76 16

pren@rachunkowosc.com.pl; redakcja@rachunkowosc.com.pl
NIP 526-025-01-62, Kapitał zakładowy 50.000 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000042871
www.rachunkowosc.com.pl   www.sklep.rachunkowosc.com.pl


 

Polecamy

 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE