OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Anna Zalewska - minister edukacji narodowej oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Badań Edukacyjnych, Rady Interesariuszy oraz partnerów społecznych działających przy tworzeniu ZSK. Paneliści dyskutowali o przyczynach zaangażowania się w tworzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, korzyściach wynikających z ZSK i największych wyzwaniach związanych z ich osiągnięciem. Poruszono zagadnienie włączania do systemu kolejnych środowisk, a w praktyce włączanie kolejnych kwalifikacji, instytucji certyfikujących, zapewniających jakość i wydających certyfikaty. Spotkanie było okazją do podsumowania roku funkcjonowania systemu, doświadczeń związanych z półroczną działalnością Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, a także umożliwiło omówienie kierunków rozwoju ZSK i ZRK.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE