OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

XIV Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

Na konferencji przewidziano m.in. dyskusję na temat odpowiedzialności biegłego sądowego wobec osób trzecich, jako podstawowego elementu zapewniającego profesjonalne przygotowanie opinii sądowej. Pierwszego dnia omówiono m.in. projekt ustawy o biegłych sądowych, poruszono temat „Kwalifikacje zawodowe – co to właściwie oznacza?” oraz przedstawiono osiem mitów o opiniach biegłych sądowych. Obrady tego dnia zakończyła dyskusja. Drugiego dnia odbyło się Studium Biegłych Sądowych.

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE