OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

XIX Międzynarodowy Kongres Księgowych i Biegłych Rewidentów Republiki Serbskiej

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia. Podczas pierwszego dnia Ryszard Gorycki – sekretarz Zarządu Głównego SKwP uroczyście podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce i Stowarzyszeniem Księgowych i Biegłych Rewidentów Republiki Serbskiej. Wygłosił również przemówienie, w którym zaznaczył, że podpisany dokument stanowi przypieczętowanie już istniejących relacji pomiędzy dwiema organizacjami. Analogiczne porozumienie o współpracy w imieniu swojej organizacji podpisał Krzysztof Burnos – prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Zawarcie porozumień było pierwszym punktem kongresu i odbyło się w bardzo uroczystej oprawie wśród przedstawicieli władz AAARS, Ministerstwa Finansów i licznie zgromadzonych przedstawicieli środowiska księgowych i biegłych rewidentów Republiki Serbskiej. Podniosła atmosfera, która towarzyszyła podpisaniu dokumentów świadczyła o ich dużym znaczeniu oraz szacunku ze strony AAARS wobec SKwP i KIBR.

Podczas kongresu skupiono się na trzech głównych tematach:
1. Wpływ nowego środowiska regulacyjnego na sprawozdawczość finansową
2. Przyszłość badania i zawodu biegłych rewidentów w nowym środowisku
3. Finanse korporacyjne jako czynnik osiągnięcia ostatecznych celów przez firmy, banki i ubezpieczycieli

Kongres można by uznać za wydarzenie lokalne, pozwalające na integrację i kształcenie wspólnoty zawodowej w Republice Serbskiej, ale nie zabrakło również gości z zagranicy, choć z państw bliskich pod względem geograficznym. Wśród zagranicznych delegacji, poza reprezentantami Polski, znaleźli się przedstawiciele organizacji zawodowych z Macedonii, Bułgarii, Serbii i Rumunii.

W kuluarach rozmówcy z różnych krajów oceniali Polskę jako prężnie i dynamicznie rozwijający się kraj, o silnej i konkurencyjnej gospodarce. Podkreślali, że Polska może być liderem dla innych państw. To pozytywne postrzeganie Polski zagranicą i chęć czerpania z naszych doświadczeń może być sygnałem dla Stowarzyszenia o możliwości zacieśniania współpracy z innymi organizacjami zawodowymi i odgrywania wiodącej roli w tych relacjach. Uczestnicy rozmów pozytywnie odnosili się również do koncepcji stworzenia pewnej nieformalnej struktury organizacji zawodowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Spotkania kuluarowe były pouczające także dla przedstawicieli Stowarzyszenia, przynosząc wiele informacji o sposobach funkcjonowania innych organizacji.
 
Przedstawiciele Instytutu Dyplomowanych Biegłych Księgowych w Bułgarii wyrazili chęć podpisania porozumienia o współpracy z SKwP.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE