OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989r członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

XLIX edycja konkursu

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie XLIX edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny  rachunkowości  i przetwarzania danych w dziedzinie rachunkowości.

Prosimy o nadsyłanie prac na konkurs na adres:
Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
00-443 Warszawa  ul. Górnośląska 5
w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2018 roku.


Prace na konkurs i do nagród zgłaszane są przez:
 • kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych (katedr, instytutów, zakładów), przy których dana praca została napisana (prace magisterskie lub dyplomowe) lub obroniona (prace habilitacyjne i doktorskie),
 • kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych, instytucji naukowych, wydawców i innych podmiotów prawa polskiego.

Prosimy również o przesłanie w odniesieniu do każdej zgłoszonej pracy:
 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej,
 • jednego egzemplarza pracy w wersji papierowej,
 • pełnego tekstu pracy w wersji elektronicznej w formacie PDF na dysku CD lub na pendrivie,
 • deklaracji autora, wyrażającego zgodę na wzięcie udziału w konkursie,
 • kopii dokumentu władz uczelni o nadaniu odpowiedniego stopnia.
    
Jednocześnie informujemy, iż prace zgłaszane na konkurs poddawane są podwójnej ocenie, według następujących kryteriów:
 • związek przedmiotu badań z celami działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • stopień trudności tematu,
 • samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązywanie tematu,
 • dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
 • teoretyczna wartość pracy,
 • praktyczna użyteczność pracy,
 • poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym),
 • poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.

Liczymy na wewnętrzną selekcję prac magisterskich i licencjackich oraz przesłanie na konkurs wyróżniających się prac w tej dziedzinie na uczelni.

Polecamy

 • Kaledarium
 • Filmy
 • Księgowi Przyszłości
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE