OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

ZIELONA KSIĘGA

Konferencja „Zielona Księga: polityka badania sprawozdań finansowych - w poszukiwaniu rozwiązań", zorganizowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, odbyła się 7 lutego 2011 r. w siedzibie Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA - prezes PTE, prof. dr hab. Zbigniew MESSNER - prezes Zarządu Głównego SKwP, Adam Kęsik - prezes KRBR. Pierwszym prelegentem był dr Wiesław Szczuka - podsekretarz stanu, który przedstawił stanowisko Polski, przedstawione przez Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na pytania w Zielonej Księdze. Następnie głos zabrał Adam Kęsik, prezentując „Pozycję zawodową i zadania biegłego rewidenta w świetle postulatów Zielonej Księgi". Zaś o „Enigmie rachunkowości - ryzyku globalnym" mówiła prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska. Poruszane tematy wywołały burzliwą dyskusję. Pierwszą część, której moderatorem była prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki ZG SKwP, prorektor SGH, zakończyło wystąpienie prof. Jerzego Gierusza - członka Rady Naukowej SKwP pt. „Kierunki ewolucji rachunkowości na tle zadań audytu". Po przerwie głos zabrali: Krzysztof Burnos - „Polityka badania sprawozdań finansowych wobec sektora MŚP", Leszek Dubicki - Współczesne zagrożenia dotyczące nadzoru nad księgowością w grupach kapitałowych" i Agnieszka Tyczyńska, która mówiła o „Skutkach implementacji rozwiązań zaproponowanych w Zielonej Księdze dla małych firm audytorskich. [więcej]

GALERIA

Odzew w prasie po konferencji:

„Audytorzy powinni oceniać raporty, a nie je tworzyć" (Wiesława Moczydłowska - „Rzeczpospolita" z 8 lutego 2011 r.)

Wywiad z Agnieszką Tyczyńską-Osińską - reprezentującą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podczas spotkania  Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów dla MŚP (EFAA) z Komisją Europejską, poświęconego Zielonej Księdze w sprawie polityki badania sprawozdań finansowych, oraz prelegentem  na konferencji „Zielona Księga - przyszłość rynku usług audytorskich" - „Większa wiarygodność badań audytora".  (Wiesława Moczydłowska - „Rzeczpospolita" z 15.02.2011)  http://www.rp.pl/artykul/612402.html

„Bezpieczeństwo finansowe małych i średnich firm" (Wiesława Moczydłowska - „Rzeczpospolita" z 16 lutego 2011 r. ) http://www.rp.pl/artykul/612934.html

Prezentacje z konferencji: 

Skutki implementacji rozwiązań zaproponowanych w Zielonej Księdze dla małych firm audytorskich (MFA)

Kierunki ewolucji rachunkowości na tle zadań audytu

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE