OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Zamknięcie roku 2013 - Wywiad z dr. Zdzisławem Fedakiem

 

Zamknięcie roku 2013

Nowe tematy, wcześniej nieprezentowane

 

Wywiad z dr. Zdzisławem Fedakiem

 

Ukazało się „Zamknięcie roku 2013” – najnowsze wydawnictwo książkowe „Rachunkowości”. Dlaczego właściwie nazwano tę książkę Zamknięcie roku, a nie na przykład Bilans czy Roczne sprawozdanie finansowe?

 

Wydaje się, że tytuł „Zamknięcie roku” dobrze charakteryzuje przesłanie i zawartość książki. Sprawozdanie finansowe czy wchodzący w jego skład bilans, to tylko niektóre „plony” zamknięcia rocznego, któremu poświęcona jest publikacja. Naszym zamysłem jest kompleksowe przedstawienie sposobu wywiązania się jednostki z obowiązku rozliczania się
z działalności rocznej, na który składa się zarówno zamknięcie ksiąg rachunkowych, jak
i sporządzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz rocznych zeznań podatkowych przez podatników pdop i pdof. „Zamknięcie roku” poświęcone jest omówieniu tej właśnie tematyki i wskazaniu, jak poprawnie i sprawnie wywiązać się z tych powinności.

 

 „Zamknięcie roku” ukazuje się już po raz kolejny. Co uzasadnia coroczne wznawianie tego samego tytułu?

 

Określenie „wznawianie” jest nie na miejscu. Kojarzy się ono z wydaniem na nowo tekstu w jego dotychczasowej postaci. W przypadku „Zamknięcia roku” sytuacja jest zupełnie inna. Otóż, mimo że zakres tematyki rocznych zamknięć jest prawie stały, to jednak materia, treść ulega wydatnym zmianom. Zmieniają się przepisy, pojawiają się nowe problemy, zyskujemy doświadczenia, wzbogaca się wiedza o różnych szczegółowych sprawach wymagających rozwiązania, często zresztą dzięki pytaniom naszych Czytelników. Zarówno
w ciągu roku, jak i na jego koniec, w toku prac zamknięciowych ujawnia się wiele nowych problemów, których aktualny sposób rozumienia znajduje wyraz w konsultacjach, interpretacjach czy orzecznictwie sądów.

Ponadto publikujemy w książce nowe tematy, wcześniej nieprezentowane, lub dotychczasowe, ale rozpatrywane od zupełnie innej strony. Do zespołu wypróbowanych autorów-fachowców dołączyli nowi, wybitni specjaliści.

Teoretycznie można by zmiany te zaprezentować w postaci – bardzo obszernego –suplementu. Zmuszałoby to jednak Czytelników do śledzenia zmian strona po stronie. Byłoby to bardzo żmudne i niewygodne, zwłaszcza w okresie wzmożonej pracy, gdy dla księgowych i biegłych rewidentów liczy się każda minuta. Dlatego – naszym zdaniem – lepiej jest mieć pełną, aktualną wersję tekstu w jednym miejscu, w jednej książce, niż tracić czas na poszukiwanie informacji w różnych źródłach.

 

 Jakie nowości przynosi tegoroczne „Zamknięcie roku”?

W zasadzie każde opracowanie zamieszczone w tej publikacji jest nowe, bo zostało gruntownie przejrzane, zaktualizowane i wzbogacone.

Całkiem nowe jest opracowanie o korektach kosztów podatkowych z tytułu nieopłacenia na czas faktur, które wnikliwie omawia zasady i technikę tej korekty.

Nowy jest projekt Krajowego Standardu Rachunkowości poświęcony sprawozdaniu z działalności. Opracowanie to wyczerpująco odpowiada na pytania: czemu ma służyć sprawozdanie z działalności, jakie warunki spełniać i o czym oraz jak informować.

Niewątpliwie wiele kłopotów przy sporządzaniu sprawozdania finansowego sprawia rachunek przepływów pieniężnych, mimo że funkcjonuje już kilkanaście lat, to wciąż budzi wątpliwości. Dlatego uzupełniliśmy tekst Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 z komentarzem o obszerny zestaw, wziętych z praktyki, wyjaśnień.

 

 Co stanowi wiodący temat tegorocznego wydania „Zamknięć rocznych”?

Zamykanie roku jest jak egzamin maturalny. Co roku niby to samo, ale wciąż coś nowego wychodzi na wierzch, więc rutyny nie ma.

Szczególną nowością w tym roku jest odpowiedź na pytanie, jak rozumieć i wywiązać się z nowych przepisów podatkowych, nakazujących korekty nieopłaconych w terminie kosztów, co rzutuje na podatkowe koszty materiałów, usług i amortyzacji. W księgowości wpływa to na odroczony podatek dochodowy.

 

Jednym słowem „Zamknięcie roku” to kompleksowe opracowanie poświęcone sporządzaniu sprawozdań rocznych…

Nie tylko sporządzaniu, lecz także ich prezentacji.

W tym roku wzbogaciliśmy książkę również o opracowanie przedstawiające sposoby prezentacji zainteresowanym osobom wyników i wniosków płynących z rocznych sprawozdań finansowego i z działalności.

Uznaliśmy, że nie wystarczy wskazać, jak poprawnie, od strony prawnej i liczbowej, zamknąć rok i wywiązać się z obowiązku przedstawienia stosownych sprawozdań i zeznań. Równie ważne jest, aby informacje i wnioski płynące z tych sprawozdań trafiły do właścicieli, członków zarządu i innych zainteresowanych. Przecież nie po to księgowi wkładają tyle trudu w prace zamknięciowe, aby wyprodukować plik dokumentów i przedstawić „cmentarzyska liczb”. Chodzi o wykorzystanie informacji, jakie płyną z tych liczb na przyszłość. Dzisiaj, gdy całym życiem gospodarczym i politycznym rządzą marketing i PR, rachunkowość nie może nie nadążać za duchem czasu. Trzeba umiejętnie „sprzedać” jej dorobek, pamiętając, jakie znaczenie ma forma przekazu, począwszy od doboru słów, a skończywszy na odpowiednim ubiorze. Stąd w nowym zamieszczonym w tegorocznej książce opracowaniu specjaliści podpowiadają, jak przygotować materiały do prezentacji, zaplanować wystąpienie, a także je przeprowadzić. Mamy nadzieję, że ułatwi to naszym Czytelnikom odpowiednie zaprezentowanie owoców ich odpowiedzialnej pracy, co będzie zarówno z pożytkiem dla przedsiębiorstw, jak i statusu koleżanek i kolegów po fachu.

 

 „Zamknięcie roku” jest dość opasłe. Liczy ponad 500 stron. Jak w nim znaleźć to, czego szukamy?

Staraliśmy się ułatwić nawigację. Każde opracowanie jest podzielone na rozdziały i otwiera je spis treści. W dłuższych opracowaniach zamieszczono hasła, orientujące o czym mowa w danym akapicie. Stosuje się też „pogrubienia” i kolory. Mamy nadzieję, że pozwoli to Czytelnikom szybko znaleźć to, co ich interesuje, jeżeli nie zamierzają czytać książki „od deski do deski”.

 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała

d.m.

 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE