OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989r członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości"
ISSN 1641-4381
ISSN 2391-677X
online

Czasopismo naukowe wydawane od 1977 r.

Wydawca: Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (ZTR) uzyskały 15 punktów
w Części B Wykazu Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (ZTR) są wydawane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) od 1977 r., początkowo (w latach 1977-2000) pod tytułem „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej". Łamy ZTR są udostępniane dla tekstów zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. W ZTR publikowane są artykuły w językach polskim i angielskim.

W każdym roku ukazuje się 5-6 tomów ZTR: 3-4 tomy regularne i 1-2 tomy specjalne (okolicznościowe). Jeden z tomów okolicznościowych zawiera kilkanaście najlepszych referatów wybranych spośród zgłaszanych na konferencję Katedr Rachunkowości w Polsce, organizowanej corocznie we wrześniu przez jedną z Katedr Rachunkowości uczelni publicznych. Drugi specjalny tom ZTR jest poświęcony ważnym tematom lub wydarzeniom w środowisku naukowym rachunkowości.

Publishers Panel w systemie Index Copernicus jest dostępny pod adresem  http://www.ztr.skwp.pl/

Zespół Redakcyjny „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” realizuje  w latach 2016-2017 projekt obejmujący zadania: 1. Kontynuacja zastosowania systemu Publishers Panel ICI oraz nadanie numerów DOI bieżącym artykułom publikowanym w ,,Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości”, 2.Przygotowanie redakcyjne i wydanie anglojęzycznych, tematycznych tomów "Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" (ZTR) oraz artykułów w języku angielskim w  regularnych tomach ZTR, 3. Zrecenzowanie artykułów w  języku angielskim do opublikowania w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR), 4.Wdrożenie nowego modułu w systemie ICI Publishers Panel umożliwiającego pełne zdigitalizowanie procesu przygotowania artykułu od jego złożenia do opublikowania, z uwzględnieniem procedur zabezpieczeń, finansowane w ramach umowy 865/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
mnisw

Zakup Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości

 

Ostatnia aktualizacja 24.04.2017 r.

Polecamy

 • Kaledarium
 • Filmy
 • Księgowi Przyszłości
 • Folder SKwP
 • Etyka zawodowa w rachunkowości
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • KIBR
 • KSR
 • PTE