OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989r członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacje

 • JPK - doświadczenia i prognozy księgowych

  Ponad 76% księgowych, mających doświadczenie w pracy z jednolitym plikiem kontrolnym, deklaruje, że nowe obowiązki dostarczyły im dodatkowej pracy, która nie wiązała się z podwyżką wynagrodzenia. Tak wynika z raportu „JPK. Doświadczenia i prognozy księgowych”, przygotowanego przez Oddział Wielkopolski SKwP. Raport dostępny na www.skwp.poznan.pl

 • Firmy wiedzą za mało o cyberzagrożeniach w pracy księgowych Złośliwe oprogramowanie może zniknąć i zatrzeć ślady swojej aktywności. Jak księgowy udowodni, że w ogóle doszło do ataku i nie popełnił błędu, wpisując inny numer konta, albo nie podmienił go celowo, współdziałając z przestępcami? więcej w artykule Piotra Hansa w "Rzeczpospolitej".
 • Fiskus chce znać optymalizacje. Doradcy: niech informują sami podatnicy (...) obawiam się sytuacji, w której podatnik nie będzie miał jasności co do tego, czy dana transakcja powinna być zaraportowana, i zrobi to niejako „na wszelki wypadek".(...) - powiedziała podczas debaty w "Dzienniku Gazeta Prawna" dr Teresa Cebrowska - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.
 • ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY JESZCZE NIE WYPEŁNILI ANKIETY Osoby, które jeszcze nie wypełniły ankiety Księgowi oczami przedsiębiorców lub Autoportret księgowych, bardzo prosimy o wyrażenie swoich poglądów do 15 grudnia 2017. Prosimy też o rozpowszechnienie ankiet wśród zaprzyjaźnionych przedsiębiorców i księgowych.
 • Status biegłego w Polsce III Kongres Nauk Sądowych odbył się 18 listopada 2017 r. w Warszawie. Jego głównym tematem był „Status biegłego w Polsce” Stowarzyszenie reprezentował Ryszard Gorycki – biegły rewident, dyplomowany księgowy, sekretarz Zarządu Głównego SKwP.
 • XLIX edycja konkursu SKwP rozpoczęta

  Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dniem 20 listopada 2017 r. ogłosiła rozpoczęcie XLIX edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości. Prace należy przesyłać do 15 lutego 2018 r.

 • Pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zostań Liderem Księgowości 2018!
  2 listopada 2017 r. wystartowała VII edycja konkursu „LIDER KSIĘGOWOŚCI” na najlepszego księgowego w Polsce.
 • Ważne! Mikroprzedsiębiorco!

  Nowy obowiązek wysyłania JPK-VAT dotyczy Ciebie, jeśli:
  - prowadzisz swoją małą firmę i zatrudniasz w niej do 10 osób
  - jesteś podatnikiem VAT (składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K).


  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce współdziała z Ministerstwem Finansów w prowadzeniu kampanii informacyjnej, dotyczącej przesyłania jednolitych plików kontrolnych przez mikroprzedsiębiorców.

 • Zakończyło się IV Forum Rachunkowości w SGH „Narracja w sprawozdawczości – wyzwania i obawy”

  W IV Forum, które odbyło się 20 listopada 2017 r. pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, uczestniczyło ok. 100 osób.

 • Co ujawniać?

  Z wypowiedzi uczestników konferencji konsultacyjnej, zorganizowanej przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) we współpracy z Komitetem Standardów Rachunkowości (KSR), Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) oraz Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR), wynika, iż w Polsce preferowane jest podejście konkretnie wskazujące, jakie informacje i gdzie należy ujawniać oraz wyraźne wskazanie, czy dana informacja powinna zostać ujawniona

Aktualności

Konkurs LIDER KSIĘGOWOŚCI 2018! Ostatnie dni rejestracji – tylko DO KOŃCA STYCZNIA!

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie LIDER KSIĘGOWOŚCI 2018. Patronat honorowy nad VII edycją konkursu objęli: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarejestrować swój udział w konkursie można do 31 stycznia 2018 r.

więcej »

Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża do 30 marca 2018 r. termin nadsyłania prac na V edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości.

więcej »

Nowy skład Prezydium Zarządu Głównego SKwP

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które odbyło się 12 grudnia 2017 r., zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Prezydium Zarządu Głównego. Nowym skarbnikiem ZG SKwP został dr Łukasz Górka – prezes zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie.

więcej »

Praca w biurze obsługującym KNA

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów rozpoczął szeroki nabór na stanowiska pracy w biurze obsługującym Komisję Nadzoru Audytowego. Nabór obejmuje stanowiska pracy dla kontrolerów Komisji Nadzoru Audytowego, jak również stanowiska do spraw rewizji finansowej.

więcej »

Międzynarodowa Platforma Doradców Podatkowych

Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych (Deutscher Steuerberaterverband – DStV) uruchomiło Sieć Doradców Podatkowych w ramach międzynarodowej platformy współpracy transgranicznej. Witryna służy jako punkt odniesienia dla specjalistów ds. podatków i dla księgowych, którzy chcą rozwijać swoje międzynarodowe kontakty i działania, lub poszukują partnera biznesowego, aby móc wspierać konkretnego klienta za granicą.

więcej »

Zmiany w Statucie SKwP

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SKwP odbył się 23 października 2017 r. w Warszawie. Celem zjazdu było wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konieczność ich wprowadzenia wynikała z ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1923).

więcej »

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do złożenia oferty na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych Polsce za rok obrotowy 2017 w trybie art.64 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047). Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w dwóch wariantach: badanie sprawozdania za rok 2017 oraz badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 (tj. zakładając podpisanie umowy na dwa lata). Sprawozdanie łączne obejmuje swoim zakresem sprawozdania roczne Biura Zarządu Głównego, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz 26 oddziałów okręgowych. Przewidywany termin wykonania usługi do dnia 20.04.2018r. Oferty prosimy składać do dnia 10.11.2017 r. Prosimy o przedstawienie w przesyłanych ofertach, oprócz Państwa danych identyfikujących (zawartych we wpisie do KRS), informacji na temat posiadanego doświadczenia w dziedzinie badań sprawozdań finansowych, a także portfela klientów. Ostateczny wybór oferty nastąpi nie później niż 20.12.2017 r.

40 Dzień Doradcy Podatkowego w Berlinie

W dniach 9 i 10 października 2017 r. w Berlinie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Doradców Podatkowych (DStV) pod hasłem "Zmiany cyfrowe – formy i postaci". Z ramienia SKwP uczestniczyła w niej prof. dr hab. Anna Karmańska - członek Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

KSR "Działalność rolnicza" - zapraszamy do zgłaszania uwag

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Działalność rolnicza”. Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu w terminie do 30 listopada 2017 r. Projekt jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

więcej »

Informacje ze świata

Kultura zawodowych księgowych

Szczegółowe zasady i procedury nie wystarczą, aby zapewnić odpowiednie postępowanie w miejscu pracy – pokazał to kryzys finansowy z 2008 r.

więcej »

Księgowi to przyszli mistrzowie małego biznesu

To ciężki czas dla księgowych. Często nie doradzają oni we właściwy sposób swoim klientom, tym samym tworząc globalny problem związany z brakiem efektywności.

więcej »

Liczby się nie zmieniają...

Rachunkowość to dyscyplina, która ciągle się zmienia. Bycie na bieżąco z najnowszymi przepisami podatkowymi i dobrymi praktykami to nie tylko kwestia zwiększania swojej konkurencyjności na rynku. Brak aktualizowanej wiedzy może poważnie odbić się na pracodawcy lub klientach.

więcej »

MŚP a współpraca z międzynarodowymi korporacjami

Małe i średnie firmy (MŚP) dominują na scenie świata biznesu – szacuje się, że stanowią niemal 95% przedsiębiorstw na całym świecie i zatrudniają ok. 60% pracowników w sektorze prywatnym. Tworzą wiele miejsc pracy i wpływają pozytywnie na wzrost gospodarczy, szczególnie w krajach rozwijających się.

więcej »

Marketing dla małych firm księgowych

Nawet jeśli prowadzisz małą firmę księgową, powinieneś przeznaczyć określoną część swoich zasobów na działania marketingowe. Nie chodzi jedynie o pieniądze – marketing nie musi być drogi, ale wymaga czasu na opracowanie strategii, która będzie działać. Pewne inwestycje będą niezbędne – najpierw trzeba zainwestować, żeby zarobić. Jak zdobyć pozycję na rynku i przyciągnąć nowych klientów? Przedstawiamy kilka sprytnych taktyk z zakresu marketingu i PR dla małych firm księgowych.

więcej »

Znaczenie zawodu księgowego

Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC przedstawia raport na temat znaczenia zawodu księgowego na globalnym rynku. Jak wynika z raportu silny zawód księgowego ma duży wpływ na rozwój ekonomiczny i zdrowe funkcjonowanie gospodarki światowej.

więcej »

Polecamy

 • Kaledarium
 • Filmy
 • Księgowi Przyszłości
 • Folder SKwP
 • Etyka zawodowa w rachunkowości
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE