OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacje

 • Księgowi są ludźmi globalnego świata Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska - członek Zarządu Głównego oraz przewodnicząca Komisji ds współpracy z zagranicą SKwP była gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE.
 • Certyfikacja zawodu księgowego w "Rzecz o Prawie"

  Gościem programu Wojciecha Tumidalskiego #RZECZoPRAWIE była dr Teresa Cebrowska - wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Rozmawiano m.in. o certyfikacji zawodu księgowego SKwP, kształceniu w zawodach związanych z rachunkowością, jak również o kwalifikacjach zgłoszonych do ZSK.

 • Co lepsze - nadzór państwowy czy samorządowy?

  "Użytkowe funkcje audytu są ważne dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i wszelkie zmiany powinny być dokładnie wyważone" - powiedział Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego SKwP, podczas debaty o samorządzie biegłych rewidentów, która odbyła się w redakcji dziennika "Rzeczpospolita".

 • Internetowe zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

  Na portalu Biznes.gov.pl, prowadzonym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, udostępnione są m.in. e-usługi dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

 • Gorący okres dla biur rachunkowych

  Gościem red. Anny Wojdy w piątkowym wydaniu programu „Rzecz o Prawie” była Agnieszka Gajewska, biegły rewident, wykładowca SKwP, prezes warszawskiego Oddziału Regionalnego PIBR oraz członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP. W wywiadzie poruszono wiele istotnych dla księgowych spraw dotyczących zamykania ksiąg rachunkowych. Zapraszamy do obejrzenia!

 • Zarządzanie obsługą spraw kadrowych wpisane do ZSK

  Zgłoszona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” została włączona do zintegrowanego systemu kwalifikacji (obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” do ZSK - Monitor Polski "Dziennik Urzędowy RP" z 19 grudnia 2018 r., poz. 1237).

 • Księgowi w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości

  Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uczestnicy spotkania jednostek organizacyjnych SKwP 15 października 2018 r. w Poznaniu, podczas uroczystej sesji 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918-2018, wysłuchali okolicznościowych wystąpień i przyjęli deklarację. Sesję zakończył koncert Polska pieśń romantyczna.

 • Rada Pracodawców rekomenduje szkolenia w certyfikacji zawodu księgowego

  Rada Pracodawców SKwP pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. W 2016 r. Rada udzieliła rekomendacji szkoleniom prowadzonym na wszystkich czterech stopniach certyfikacji zawodu księgowego.

 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

Aktualności

Już dziś wpisz do kalendarza!

I Ogólnopolska Konferencja Przedsiębiorców i Księgowych
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – organizacja o ogromnym dorobku i znaczeniu w środowisku księgowych, ciesząca się również zasłużonym uznaniem wśród przedsiębiorców, zaprasza w dniach 1-2 października 2019 r. na I Ogólnopolską Konferencję Przedsiębiorców i Księgowych pod hasłem „Poznajmy się"

więcej »

Ostatnie dni rejestracji!

Po raz pierwszy, w dniach 17-19 maja 2019 r., na kortach w Mysłowicach Wesołej odbędą się Tenisowe Mistrzostwa Polski Księgowych i Finansistów. Pod koniec tego dnia ustalany jest harmonogram gier na cały weekend, który będzie publikowany na stronie, a dodatkowo do uczestników będą rozsyłanie smsy. Zapisy do 15 maja!

więcej »

Jak zmiany wpływają na czas rozliczenia podatkowego

Gościem red. Anny Wojdy w programie "Rzecz o Prawie" (29.03.2019 r.) był Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Rozmowa dotyczyła zmian w podatkach dochodowych, m.in. dotyczących zasad rozliczania sprzedaży nieruchomości przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz dotyczących kosztów samochodów osobowych w działalności.

więcej »

Raportowanie niefinansowe - konferencja podsumowująca

W Ministerstwie Finansów, 11 marca 2019 r., odbyła się konferencja podsumowująca wypełnienie przez spółki obowiązku raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 rok. Konferencję otworzył Leszek Skiba - podsekretarz stanu w MF, który podkreślił m.in. że spółki starały się rzetelnie opisać swoje działania w pięciu kluczowych, wymienionych w ustawie o rachunkowości, obszarach: społecznym, pracowniczym, środowiskowym, praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Głównym punktem konferencji była prezentacja raportu pt. „Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki”.

więcej »

E-sprawozdania - pytania i odpowiedzi MF

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie odpowiedzi na 70 najczęściej zadawanych pytań, dotyczących składania e-sprawozdań finansowych. Zamieszczono m.in. kto, w jaki sposób oraz w jakim terminie powinien złożyć e-sprawozdanie, kto ma obowiązek sporządzania sprawozdania w strukturze logicznej i w formacie udostępnionych na stronie BIP Ministerstwa Finansów oraz kto i w jaki sposób powinien podpisać e-sprawozdanie finansowe.

więcej »

Finał konkursu "Potyczki Księgowe"

W Opolu 14 marca 2019 r. odbył się finał wojewódzkiego konkursu "Potyczki Księgowe". Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół o profilu ekonomicznym z całego województwa opolskiego, rywalizując o tytuł najlepszego „Młodego Księgowego”. Inicjatywa zorganizowania konkursu stanowi efekt podpisanego w 2009 r. przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu porozumienia o współpracy. W tym roku odbyła się X edycja. Zapraszamy obejrzenia krótkiej relacji z finału konkursu "Potyczki Księgowe".

więcej »

ZUS RIA - nowy raport informacyjny

Gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE była Elżbieta Młynarska-Wełpa, specjalista w zakresie płac i kadr, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

Wszystko w jednym miejscu

Nowy serwis polskiego rządu www.gov.pl ruszył 20 lutego 2019 r. W jednym miejscu znajdują się Informacje i usługi dla obywateli, przedsiębiorców i urzędników.

więcej »

Wyniki ankiety nt. zmian w ustawie o rachunkowości

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów opublikował wyniki, przeprowadzonej w 2018 r. ankiety, która była częścią projektu BILANS. Cel ankiety stanowiło pozyskanie z rynku informacji na temat postrzegania prawa bilansowego (np. jego przejrzystości i trudności stosowania), a w konsekwencji poprawę jakości tego prawa.

więcej »

Informacje ze świata

Księgowi w walce z korupcją

Ponad dwie trzecie (69%) z 176 krajów, ocenionych w rankingu Transparency International z 2016 r. w sprawie postrzegania korupcji, uzyskało poniżej 50 na 100 możliwych punktów (przy czym 0 punktów oznacza ekstremalną korupcję a 100 jej całkowity brak). Oczywiście, jest jakaś droga do rozwiązania problemu globalnej korupcji.

więcej »

Modele biznesowe o obiegu zamkniętym

W 2014 stwierdziłem, że gospodarka i modele biznesu o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy) są kluczowe dla przeniesienia starego modelu gospodarki przemysłowej do XXI wieku, czyli dopasowania go do danych celów oraz umożliwienia reakcji na negatywny wpływ produkcji i konsumpcji na społeczeństwo i środowisko. Dzisiaj modele biznesowe o obiegu zamkniętym nie są normą, ale zaczynają stawiać wyzwania przed wieloma sektorami na całym świecie.

więcej »

Księgowi wobec naruszenia prawa i regulacji

Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations, NOCLAR) to międzynarodowy standard etyki dla zawodowych księgowych. Po raz pierwszy standard wyznacza ramy, którymi powinni kierować się księgowi, gdy dowiedzą się o potencjalnym czynie zabronionym, którego dopuścił się ich klient lub pracodawca.

więcej »

Co to jest NOCLAR - film

Jest to opracowany przez działającą przy IFAC Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych standard, który wszedł w życie 15 lipca 2017 r. NOCLAR określa sposób postępowania zawodowych księgowych wobec przypadków naruszenia przepisów prawa i regulacji.

więcej »

Księgowi a uczenie się maszyn

Obecnie pojawiło się wiele obaw i szumu wokół sztucznej inteligencji, i jej wpływu na księgowych. Według badań firmy Gartner, większość zastosowań sztucznej inteligencji osiąga szczyt „nadmuchanych oczekiwań”, co oznacza, że oczekiwania są wysokie i wiele technologii już nie radzi sobie z ich spełnieniem. Nie znaczy to jednak, że sztuczna inteligencja przepadnie. To oznacz, że zaczynamy przebijać się przez szum i planować realistyczne zastosowania dla sztucznej inteligencji. Część z nich będzie przydatna dla księgowych, a wiele zostanie wykorzystanych przez firmy, dla których pracujemy.

więcej »

Kluczowe umiejętności Księgowych - film

Tom Hood, dyrektor wykonawczy ze Stowarzyszenia Księgowych w Maryland mówi o najważniejszych umiejętnościach księgowych w dobie sztucznej inteligencji, robotów i uczenia się maszyn. Jaka umiejętność jest numerem jeden? Empatia i nawiązywania relacji, a kolejna to…współpraca.

więcej »

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE