OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacje

 • Księgowi w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości

  Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uczestnicy spotkania jednostek organizacyjnych SKwP 15 października 2018 r. w Poznaniu, podczas uroczystej sesji 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918-2018, wysłuchali okolicznościowych wystąpień i przyjęli deklarację. Sesję zakończył koncert Polska pieśń romantyczna.

 • V FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH

  Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie serdecznie zaprasza na konferencję naukową z cyklu FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH, pod hasłem:
  "W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości"
  Konferencja, pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odbędzie się 26 listopada 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 • Ważne również dla księgowych Niepełny wymiar czasu pracy to zagadnienie, które czasami spędza sen z powiek księgowym. O ile duże firmy zwykle mają oddzielne działy rachuby płac, o tyle w małych sprawy kadrowo-płacowe prowadzą działy finansowo-księgowe albo biura rachunkowe.
 • I Ogólnopolski Kongres Biur Rachunkowych KIELCE 2018

  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Targi Kielce, EPSA BPO SA oraz Sage zapraszają pracowników i właścicieli biur rachunkowych, księgowych i dostawców usług finansowych w dniach 22-23 listopada 2018 r. do Centrum Kongresowego Targi Kielce na kongres, który odbędzie się pod patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 • Jaki będzie księgowy przyszłości? Uczestnicy międzynarodowej konferencji „Przyszłość zawodu księgowego”, która odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Wieliczce, nie otrzymali precyzyjnej odpowiedzi na tytułowe pytanie, ale przedyskutowali kilka niezwykle ważnych dla tego zawodu zagadnień.
 • JAKI JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY? WYPEŁNIJ ANKIETĘ Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Zapraszamy do wypełnienia krótkich ankiet oraz do polecenia ich znajomym. Im więcej osób je wypełni, tym bardziej rzetelne uzyskamy informacje. Dziękujemy!
 • Rada Pracodawców rekomenduje szkolenia w certyfikacji zawodu księgowego

  Rada Pracodawców SKwP pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. W 2016 r. Rada udzieliła rekomendacji szkoleniom prowadzonym na wszystkich czterech stopniach certyfikacji zawodu księgowego.

 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

 • Zostań Dyplomowanym Księgowym

  Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Aktualności

XXII Kongres Zawodowych Księgowych w Rumunii

Kongres, zorganizowany przez Stowarzyszenie Ekspertów i Dyplomowanych Księgowych Rumunii (CECCAR), odbył się w dniach 28-29 września 2018 r. w Pałacu Parlamentu (Palatul Parlamentului) w Bukareszcie. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentował dr hab. prof. UŁ Radosław Ignatowski, wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SKwP.

więcej »

Zgłoszenia tylko do 20 października 2018 r.

Toruński oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza młodych księgowych z Torunia (i nie tylko) na trzecią już konferencję, która odbędzie się 27 listopada 2018 r. Szczególnym punktem programu jest konkurs naukowy dla studentów.

więcej »

Trudna sztuka kształcenia księgowych

Dzisiaj księgowy zajmuje się nie tylko rachunkowością i finansami. Musi również rozumieć biznes i nie bać się przedsiębiorczości. Powinien także posiadać umiejętność komunikowania się z właścicielami firm i ich menedżerami.

więcej »

Wrocławska konferencja KONEL

I Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców - KONEL odbyła się 4 października 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Hala Stulecia we Wrocławiu. Partnerem merytorycznym było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, którego przedstawiciele uczestniczyli w trzech panelach eksperckich.

więcej »

Biura Rachunkowe w centrum uwagi

Biura rachunkowe stanowią ważny element gospodarki, nie tylko dlatego, że same są przedsiębiorstwami, ale przede wszystkim dlatego, że mają ogromny wpływ na działalność i rozwój innych firm, praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Na ich temat wypowiadają się w "Świecie Księgowych" właściciele biur, ich klienci, a także działacze Stowarzyszenia i przedstawiciel mediów branżowych.

więcej »

Warsztaty dla wykładowców etyki

Już po raz drugi, w dniach 26-28 września 2018 r., odbyły się warsztaty dla wykładowców etyki, zorganizowane przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych pod patronatem Komisji Etyki SKwP. Zajęcia prowadzono w jeleniogórskim oddziale Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nich 50 osób.

więcej »

Szkolenie metodyczne dla wykładowców

Warsztaty metodyczne dla wykładowców na kursach I stopnia (księgowy) odbyły się w dniach 22-23 września 2018 r. w SKwP Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Merytoryczne dyskusje toczyły się w gronie prawie 60 osób. Uczestników powitali dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP i prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – prezes zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP.

więcej »

Księgowi stale podnoszą kwalifikacje i nabywają nowe umiejętności

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to lider na rynku szkoleń dla środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Taką pozycję zawdzięcza nie tylko szerokiej ofercie kursów i szkoleń, ale i wysokiemu poziomowi wiedzy oraz doświadczenia wykładowców. Na wrześniowym wyjazdowym szkoleniu wykładowców i spotkaniu władz organizacyjnych Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP w Lidzbarku Warmińskim to oni podnosili swoje kwalifikacje i debatowali o możliwościach poszerzania wiedzy księgowych.

więcej »

Wizyta chińskiej delegacji

Spotkanie z pięcioosobową delegacją Miejskiego Biura Audytu w Pekinie odbyło się 21.09.2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP. Wizyta została zorganizowana na prośbę strony chińskiej. Spotkanie otworzył Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego , który przedstawił zarys historii powstania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nakreślił główne obszary działalności statutowej organizacji oraz omówił formy współpracy z innymi samorządami zawodowymi w i organami władzy publicznej.

więcej »

Informacje ze świata

Księgowi w walce z korupcją

Ponad dwie trzecie (69%) z 176 krajów, ocenionych w rankingu Transparency International z 2016 r. w sprawie postrzegania korupcji, uzyskało poniżej 50 na 100 możliwych punktów (przy czym 0 punktów oznacza ekstremalną korupcję a 100 jej całkowity brak). Oczywiście, jest jakaś droga do rozwiązania problemu globalnej korupcji.

więcej »

Modele biznesowe o obiegu zamkniętym

W 2014 stwierdziłem, że gospodarka i modele biznesu o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy) są kluczowe dla przeniesienia starego modelu gospodarki przemysłowej do XXI wieku, czyli dopasowania go do danych celów oraz umożliwienia reakcji na negatywny wpływ produkcji i konsumpcji na społeczeństwo i środowisko. Dzisiaj modele biznesowe o obiegu zamkniętym nie są normą, ale zaczynają stawiać wyzwania przed wieloma sektorami na całym świecie.

więcej »

Księgowi wobec naruszenia prawa i regulacji

Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations, NOCLAR) to międzynarodowy standard etyki dla zawodowych księgowych. Po raz pierwszy standard wyznacza ramy, którymi powinni kierować się księgowi, gdy dowiedzą się o potencjalnym czynie zabronionym, którego dopuścił się ich klient lub pracodawca.

więcej »

Co to jest NOCLAR - film

Jest to opracowany przez działającą przy IFAC Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych standard, który wszedł w życie 15 lipca 2017 r. NOCLAR określa sposób postępowania zawodowych księgowych wobec przypadków naruszenia przepisów prawa i regulacji.

więcej »

Księgowi a uczenie się maszyn

Obecnie pojawiło się wiele obaw i szumu wokół sztucznej inteligencji, i jej wpływu na księgowych. Według badań firmy Gartner, większość zastosowań sztucznej inteligencji osiąga szczyt „nadmuchanych oczekiwań”, co oznacza, że oczekiwania są wysokie i wiele technologii już nie radzi sobie z ich spełnieniem. Nie znaczy to jednak, że sztuczna inteligencja przepadnie. To oznacz, że zaczynamy przebijać się przez szum i planować realistyczne zastosowania dla sztucznej inteligencji. Część z nich będzie przydatna dla księgowych, a wiele zostanie wykorzystanych przez firmy, dla których pracujemy.

więcej »

Kluczowe umiejętności Księgowych - film

Tom Hood, dyrektor wykonawczy ze Stowarzyszenia Księgowych w Maryland mówi o najważniejszych umiejętnościach księgowych w dobie sztucznej inteligencji, robotów i uczenia się maszyn. Jaka umiejętność jest numerem jeden? Empatia i nawiązywania relacji, a kolejna to…współpraca.

więcej »

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE