OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacje

 • Tylko do 16 listopada zgłoszenia na FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH

  Konferencja naukowa z cyklu FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH, pod hasłem "W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości", pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odbędzie się 26 listopada 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 • OSTATNIE DNI REJESTRACJI

  I Ogólnopolski Kongres Biur Rachunkowych KIELCE 2018, pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Targi Kielce, EPSA BPO SA oraz Sage zapraszają do udziału pracowników i właścicieli biur rachunkowych, księgowych i dostawców usług finansowych.

 • Księgowi w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości

  Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uczestnicy spotkania jednostek organizacyjnych SKwP 15 października 2018 r. w Poznaniu, podczas uroczystej sesji 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918-2018, wysłuchali okolicznościowych wystąpień i przyjęli deklarację. Sesję zakończył koncert Polska pieśń romantyczna.

 • Ważne również dla księgowych Niepełny wymiar czasu pracy to zagadnienie, które czasami spędza sen z powiek księgowym. O ile duże firmy zwykle mają oddzielne działy rachuby płac, o tyle w małych sprawy kadrowo-płacowe prowadzą działy finansowo-księgowe albo biura rachunkowe.
 • Jaki będzie księgowy przyszłości? Uczestnicy międzynarodowej konferencji „Przyszłość zawodu księgowego”, która odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Wieliczce, nie otrzymali precyzyjnej odpowiedzi na tytułowe pytanie, ale przedyskutowali kilka niezwykle ważnych dla tego zawodu zagadnień.
 • JAKI JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY? WYPEŁNIJ ANKIETĘ Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Zapraszamy do wypełnienia krótkich ankiet oraz do polecenia ich znajomym. Im więcej osób je wypełni, tym bardziej rzetelne uzyskamy informacje. Dziękujemy!
 • Rada Pracodawców rekomenduje szkolenia w certyfikacji zawodu księgowego

  Rada Pracodawców SKwP pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. W 2016 r. Rada udzieliła rekomendacji szkoleniom prowadzonym na wszystkich czterech stopniach certyfikacji zawodu księgowego.

 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

 • Zostań Dyplomowanym Księgowym

  Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Aktualności

Raportowanie niefinansowe - wypełnij ankietę!

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, dotyczącym raportowania niefinansowego, które umożliwi zebranie informacji i opinii od szerokiego grona interesariuszy. Będzie również cennym wkładem przy realizacji projektu „Raportowanie niefinansowe”, którego główny cel stanowi opracowanie tzw. dobrych praktyk w obszarze raportowania niefinansowego w Polsce.

więcej »

50. edycja konkursu rozpoczęta!

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 5 listopada 2018 r. ogłosiła rozpoczęcie 50. edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości. Prace należy przesyłać do 15 lutego 2019 r.

więcej »

Rachunkowość ma przyszłość

Oczekujemy, że podmioty gospodarcze będą czuły bliższy związek z naszą organizacją, będą sprzyjać jej rozwojowi, a także zgłaszać różnego rodzaju problemy do wspólnego rozwiązywania - powiedział Stefan Czerwiński - prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie, otwierając konferencję „Rachunkowość i podatki dla przedsiębiorcy i księgowego”. Spotkanie zostało zorganizowane dla przedsiębiorców, współpracujących ze Stowarzyszeniem.

więcej »

Zgłaszanie uwag tylko do 12 listopada 2018 r.

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska Komitetu w sprawie „ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności” wraz z zaproszeniem do zgłaszania do niego uwag w terminie do 12 listopada 2018 r.

więcej »

Wyzwania i bariery w pracy biegłego

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce zaprasza na bezpłatne seminarium naukowe "Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw", organizowane wraz z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, które odbędzie się 16 listopada br. w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

więcej »

41 Konferencja Niemieckich Doradców Podatkowych

Doroczna 41 konferencja Niemieckich Doradców Podatkowych (Deutscher Steuerberaterverband – DStV) odbyła się w dniach 7-9 października 2018 r. w Bonn. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki. Tradycyjnie tematyka konferencji dotyczyła newralgicznych dla środowiska zawodowego spraw politycznych i prawnych poruszanych zarówno w kontekście rozwiązań w UE, jak i w Niemczech, przedstawionych na tle światowych zmian w technologiach i nauce.

więcej »

Międzynarodowa Konferencja Księgowych w Baku

Azerskie Stowarzyszenie Księgowych i Profesjonalistów ds. Ryzyka zorganizowało 2 października br. w Baku konferencję Stosowanie nowych standardów rachunkowości w Azerbejdżanie: problemy i perspektywy. SKwP reprezentowała prof. Anna Karmańska, która wygłosiła prelekcję. Konferencja miała na celu przedyskutowanie zmian w prawie bilansowym i wypracowanie rekomendacji, pozwalających na ich zrównoważone wprowadzanie do porządku prawnego i praktyki Azerbejdżanu.

więcej »

XXII Kongres Zawodowych Księgowych w Rumunii

Kongres, zorganizowany przez Stowarzyszenie Ekspertów i Dyplomowanych Księgowych Rumunii (CECCAR), odbył się w dniach 28-29 września 2018 r. w Pałacu Parlamentu (Palatul Parlamentului) w Bukareszcie. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentował dr hab. prof. UŁ Radosław Ignatowski, wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SKwP.

więcej »

Trudna sztuka kształcenia księgowych

Dzisiaj księgowy zajmuje się nie tylko rachunkowością i finansami. Musi również rozumieć biznes i nie bać się przedsiębiorczości. Powinien także posiadać umiejętność komunikowania się z właścicielami firm i ich menedżerami.

więcej »

Informacje ze świata

Księgowi w walce z korupcją

Ponad dwie trzecie (69%) z 176 krajów, ocenionych w rankingu Transparency International z 2016 r. w sprawie postrzegania korupcji, uzyskało poniżej 50 na 100 możliwych punktów (przy czym 0 punktów oznacza ekstremalną korupcję a 100 jej całkowity brak). Oczywiście, jest jakaś droga do rozwiązania problemu globalnej korupcji.

więcej »

Modele biznesowe o obiegu zamkniętym

W 2014 stwierdziłem, że gospodarka i modele biznesu o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy) są kluczowe dla przeniesienia starego modelu gospodarki przemysłowej do XXI wieku, czyli dopasowania go do danych celów oraz umożliwienia reakcji na negatywny wpływ produkcji i konsumpcji na społeczeństwo i środowisko. Dzisiaj modele biznesowe o obiegu zamkniętym nie są normą, ale zaczynają stawiać wyzwania przed wieloma sektorami na całym świecie.

więcej »

Księgowi wobec naruszenia prawa i regulacji

Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations, NOCLAR) to międzynarodowy standard etyki dla zawodowych księgowych. Po raz pierwszy standard wyznacza ramy, którymi powinni kierować się księgowi, gdy dowiedzą się o potencjalnym czynie zabronionym, którego dopuścił się ich klient lub pracodawca.

więcej »

Co to jest NOCLAR - film

Jest to opracowany przez działającą przy IFAC Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych standard, który wszedł w życie 15 lipca 2017 r. NOCLAR określa sposób postępowania zawodowych księgowych wobec przypadków naruszenia przepisów prawa i regulacji.

więcej »

Księgowi a uczenie się maszyn

Obecnie pojawiło się wiele obaw i szumu wokół sztucznej inteligencji, i jej wpływu na księgowych. Według badań firmy Gartner, większość zastosowań sztucznej inteligencji osiąga szczyt „nadmuchanych oczekiwań”, co oznacza, że oczekiwania są wysokie i wiele technologii już nie radzi sobie z ich spełnieniem. Nie znaczy to jednak, że sztuczna inteligencja przepadnie. To oznacz, że zaczynamy przebijać się przez szum i planować realistyczne zastosowania dla sztucznej inteligencji. Część z nich będzie przydatna dla księgowych, a wiele zostanie wykorzystanych przez firmy, dla których pracujemy.

więcej »

Kluczowe umiejętności Księgowych - film

Tom Hood, dyrektor wykonawczy ze Stowarzyszenia Księgowych w Maryland mówi o najważniejszych umiejętnościach księgowych w dobie sztucznej inteligencji, robotów i uczenia się maszyn. Jaka umiejętność jest numerem jeden? Empatia i nawiązywania relacji, a kolejna to…współpraca.

więcej »

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE