OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

41 Konferencja Niemieckich Doradców Podatkowych

Doroczna 41  konferencja Niemieckich  Doradców Podatkowych (Deutscher Steuerberaterverband – DStV) odbyła się w dniach 7-9 października 2018 r. w Bonn. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki. Tradycyjnie  tematyka konferencji dotyczyła newralgicznych dla środowiska zawodowego spraw politycznych i prawnych poruszanych zarówno w kontekście rozwiązań w UE, jak i w Niemczech, zaprezentowanych na tle światowych zmian w technologiach i nauce.
W tym roku główną prezentację przedstawił prof. dr inż. Johann-Dietrich Worner - dyrektor z Europejskiej Agencji Kosmicznej, który omówił space 4.0 czyli fazę,  w której obecnie znajduje się świat, a która oznacza działania, mające na celu komercjalizację wiedzy o kosmosie i rozwiązania techniczne, które kosmos zawłaszczają. Prezentowano także założenia design thinking, tj. metody  wymagającej skoncentrowania na użytkowniku – zrozumienia jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb, pracy interdyscyplinarnego zespołu, po to by na problem spojrzeć z wielu punktów widzenia - eksperymentowania i częstego testowania hipotez,  budowania prototypów i zbierania  opinii od użytkowników.  Konferencji towarzyszyło Expo Forum, na którego stoiskach wstawowych można było zapoznać się z fachową literaturą podatkową, a także z nowymi rozwiązaniami informatycznymi, ułatwiającymi prowadzenie kancelarii i świadczenie usług.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE