OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Ankieta w sprawie deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, dotyczącym deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Ankieta kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych usługami księgowymi*.
Ankieta składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.
Wypełnienie ankiety nie powinno Państwu zająć więcej niż 15 minut.
Pragniemy poinformować, że badanie będzie wykorzystane w celu oceny efektów przeprowadzonej w 2014 r. deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych**.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety do końca dnia 30 września 2018 r.

Link do ankiety

Odpowiedzi udzielone przez Państwa pomogą ocenić skutki wprowadzonych zmian.

Z poważaniem
Zespół Projektowy ds. ankiety ewaluacyjnej
Ministerstwo Finansów
 
*Usługi księgowe należy rozumieć jako prowadzenie ewidencji księgowej w następujących formach: księgi rachunkowe, podatkowa karta przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa.
**Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych została wprowadzona ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768), zwaną „ustawą deregulacyjną".

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE