OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Cel i zakres publikacji

Celem „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" jest publikowanie artykułów polskich i zagranicznych autorów, wnoszących znaczący wkład do rozwoju nauki rachunkowości, a także innych tekstów (recenzji, biogramów, komunikatów) utrwalających dorobek środowiska naukowego rachunkowości w Polsce. „ZTR" stanowią płaszczyznę prezentacji koncepcji, analiz i wyników badań naukowych dotyczących historycznych i bieżących rozwiązań w zakresie teorii, dydaktyki i praktyki rachunkowości.

Publikacje w „ZTR" są zamieszczane w następujących działach tematycznych:

I. Myśliciele rachunkowości. Z historii rachunkowości
II. Nauka
III. Dydaktyka
IV. Ze współpracy z zagranicą
V. Referaty na ogólnopolskie konferencje Katedr Rachunkowości
VI. Komunikaty
VII. Recenzje
VIII. Z życia studenckich kół naukowych rachunkowości
IX. Biogramy polskich myślicieli rachunkowości
X. Sprawozdania z konferencji
XI. Informacje o konferencjach

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE