OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

EFAA

Europejska Federacja Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

 EFAA

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od 1996 r. współpracuje z Europejską Federacją Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA) z siedzibą w Brukseli (członkostwo w latach 1996–2015). EFAA jest organizacją działającą na forum europejskim na rzecz reprezentowania interesów księgowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i ich klientów. EFAA utrzymuje kontakty z Komisją Europejską i innymi europejskimi instytucjami, a także wpływa na procesy legislacyjne i regulacyjne, aby uwzględnione były interesy MŚP.
Prezentacja na temat EFAA

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE