OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacje

Księgowi są ludźmi globalnego świata

Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska - członek Zarządu Głównego oraz przewodnicząca Komisji ds współpracy z zagranicą SKwP była gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE.

Certyfikacja zawodu księgowego w "Rzecz o Prawie"

Gościem programu Wojciecha Tumidalskiego #RZECZoPRAWIE była dr Teresa Cebrowska - wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Rozmawiano m.in. o certyfikacji zawodu księgowego SKwP, kształceniu w zawodach związanych z rachunkowością, jak również o kwalifikacjach zgłoszonych do ZSK.

Co lepsze - nadzór państwowy czy samorządowy?

"Użytkowe funkcje audytu są ważne dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i wszelkie zmiany powinny być dokładnie wyważone" - powiedział Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego SKwP, podczas debaty o samorządzie biegłych rewidentów, która odbyła się w redakcji dziennika "Rzeczpospolita".

Internetowe zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Na portalu Biznes.gov.pl, prowadzonym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, udostępnione są m.in. e-usługi dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Gorący okres dla biur rachunkowych

Gościem red. Anny Wojdy w piątkowym wydaniu programu „Rzecz o Prawie” była Agnieszka Gajewska, biegły rewident, wykładowca SKwP, prezes warszawskiego Oddziału Regionalnego PIBR oraz członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP. W wywiadzie poruszono wiele istotnych dla księgowych spraw dotyczących zamykania ksiąg rachunkowych. Zapraszamy do obejrzenia!

Zarządzanie obsługą spraw kadrowych wpisane do ZSK

Zgłoszona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” została włączona do zintegrowanego systemu kwalifikacji (obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” do ZSK - Monitor Polski "Dziennik Urzędowy RP" z 19 grudnia 2018 r., poz. 1237).

Księgowi w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości

Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uczestnicy spotkania jednostek organizacyjnych SKwP 15 października 2018 r. w Poznaniu, podczas uroczystej sesji 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918-2018, wysłuchali okolicznościowych wystąpień i przyjęli deklarację. Sesję zakończył koncert Polska pieśń romantyczna.

Rada Pracodawców rekomenduje szkolenia w certyfikacji zawodu księgowego

Rada Pracodawców SKwP pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. W 2016 r. Rada udzieliła rekomendacji szkoleniom prowadzonym na wszystkich czterech stopniach certyfikacji zawodu księgowego.

Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.

Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

Zostań Dyplomowanym Księgowym

Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE