OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Jubileusz dr. Zdzisława Fedaka

Nestor polskiej rachunkowości ukończył niedawno 95 lat. Z tej okazji 4 lutego 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, którego gościem honorowym był dr Zdzisław Fedak.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Ministerstwa Finansów, SGH oraz Wydawnictwa „Rachunkowość”. Ze strony SKwP przybyli: Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego, dr Teresa Cebrowska wiceprezes ZG, Jerzy Koniecki – wiceprezes ZG, Ryszard Gorycki – sekretarz ZG, Jolanta Roszczyk – dyrektor Biura ZG, Ewa Sender – z-ca dyr. główna księgowa Biura ZG, MF reprezentowały Dorota Będziak i Aneta Gołdyń z Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

Wśród przedstawicieli SGH byli: dr hab. prof. SGH Marek Rocki – rektor SGH, dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak – prorektor ds. nauki i zarządzania, dr hab. prof. SGH Ryszard Bartkowiak – dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów. Instytut Rachunkowości SGH reprezentowali: prof. dr hab. Anna Karmańska – dyrektor, prof. dr hab. Irena Olchowicz, dr hab. prof. SGH Ewa Hellich, dr Hanna Bystrzycka, dr Małgorzata Mierzejewska, dr Małgorzata Paszula oraz mgr Tomasz Chróstny.

Przybyli również Józef Dudek – partner w Kancelarii Audytorskiej Dudek i Partnerzy, oraz Michał Flont – prezes zarządu „Rachunkowość” sp. z o.o. Wygłoszono przemówienia okolicznościowe i złożono serdeczne życzenia Jubilatowi, który otrzymał także wiele upominków. Część oficjalną zakończyło błyskotliwe i pełne humoru wystąpienie dr. Zdzisława Fedaka.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE