OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Kapituła Konkursu

Kapituła Konkursu corocznie dokonuje dwukrotnej oceny prac  nadesłanych na konkurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

W konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce biorą udział prace:

 • habilitacyjne, doktorskie - po prawomocnym przyznaniu autorowi stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
 • magisterskie i dyplomowe, które otrzymały oceny celujące lub bardzo dobre, i za które zostały nadane odpowiednie stopnie naukowe i zawodowe,
 • inne opublikowane drukiem bądź nie publikowane prace autorów zarówno posiadających tytuły naukowe, jak i nie posiadających tytułów naukowych, o ile zostały zgłoszone do konkursu w trybie przewidzianym regulaminem konkursu.

Nagrody i wyróżnienia wręczane są laureatom  na uroczystym spotkaniu w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia przy ul. Górnośląskiej 5.

Ponadto Kapituła Konkursu współpracuje z pozostałymi komisjami Rady Naukowej.

Skład kapituły konkursu w kadencji 2015 – 2018:
Kapituła konkursów na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości oraz opracowania z zakresu rachunkowości zarządczej

 1. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska - przewodnicząca
 2. dr Mariusz Karwowski - sekretarz
 3. mgr Bogdan Gajos
 4. dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH
 5. mgr Adam Kęsik
 6. prof. dr hab. Zbigniew Luty
 7. dr hab. Józef Pfaff, prof. UE
 8. prof. dr hab. Jan Turyna
 9. prof. dr hab. Marian Żukowski

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE