OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości Stowarzyszenia w rękach Prezydenta RP

Prezydent RP Bronisław Komorowski, przypominając 25. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności i szczególne doświadczenia w relacjach między kościołem, a państwem, między sferą etyki i moralności, a sferą rozstrzygnięć politycznych i prawa, mówił, że Polska jest miejscem gdzie te doświadczenia są istotne i ważne z punktu widzenia dnia dzisiejszego i przyszłości.
 
Podczas debaty wypowiadali się m.in. minister Olgierd Dziekoński, prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Mueller., były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll, a także prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, która podkreśliła, że państwo może funkcjonować i istnieć tylko dzięki prawu.

Prof. Anna Karmańska, dziękując za zaproszenie do udziału w debacie, przesłała Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu „Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości” stworzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Pani Sylwia Remiszewska – zastępca Szefa Gabinetu Prezydenta RP, Dyrektor Zespołu Szefa Kancelarii podziękowała za otrzymany Kodeks, zauważając, że zawarte w nim zasady zasługują na rozpowszechnienie nie tylko wśród osób zawodowo związanych z finansami, ale również z innymi branżami.


Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE