OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości w Polsce

Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości w Polsce  rozpoczęła działalność w 2004 roku. Celem Komisji jest zachowanie dorobku naukowego rachunkowości oraz osiągnięć organizacyjnych ruchu zawodowego księgowych w Polsce. W tak krótkim okresie działalności zakończono kilka projektów, zakończonych publikacjami. Są wśród nich:

1.  S. Sojak (red.), Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, SKwP, Zarząd Główny, COSZ, Warszawa 2007.

2. W. Bień, Historia organizacji księgowych w Polsce (1907-2006), SKwP, Zarząd Główny, COSZ, Warszawa 2007.

3. E. Pogodzińska-Mizdrak, tłumaczenie Tractatus XI De Computis et Scripturis
Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalitŕ
Luca Pacioli,  SKwP, Zarząd Główny, COSZ, Warszawa 2007.

4. S. Sojak, J. Gierusz, P. Kozak, E. Czerska (red.), Zestawienie prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu rachunkowości obronionych w Polsce w latach 1948 - 2006, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 37/2007.

5. P. Kozak (red.), Historia kół naukowych rachunkowości w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 37/2007.

Do pozostałych osiągnięć członków Komisji należy zaliczyć:

1. zorganizowanie z inicjatywy członków Komisji części Zjazdu Katedr Rachunkowości w Pułtusku w 2004 roku poświęconej historii rachunkowości w Polsce,

2. utworzenie Izby Historycznej w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5.

Skład Komisji w kadencji 2015 – 2018
1) prof. dr hab. Sławomir Sojak - przewodniczący
2) prof. dr hab. Witold Bień
3) dr hab. Jolanta Chluska, prof. PCz
4) prof. dr hab. Waldemar Dotkuś
5) dr Piotr Kozak – sekretarz
6) dr Elżbieta Pogodzińska - Mizdrak
7) prof. dr hab. Jan Turyna
8) dr hab. Mikołaj Turzyński
9) dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE