OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Komisja ds. „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od wielu lat wspiera środowisko naukowe rachunkowości. Ważnym tego przejawem jest stworzenie międzynarodowej platformy prezentacji i wymiany koncepcji i wyników badań naukowych w dziedzinie rachunkowości w formie czasopisma naukowego wydawanego od 1977 r. pod tytułem „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", który zmieniono w 2000 r. na „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" („ZTR").

Łamy „ZTR" są udostępniane dla opracowań z dziedziny rachunkowości zarówno polskich, jak i zagranicznych pracowników naukowych. W „ZTR" są publikowane artykuły w językach polskim lub angielskim, które uzyskają akceptację w recenzji sporządzonej w trybie anonimowym przez niezależnego recenzenta.

W każdym roku są wydawane 3-4 numery regularne i 1-2 numery specjalne (okolicznościowe) „ZTR". Jest to czasopismo ogólnodostępne, do zakupienia i zaprenumerowania, a także przekazywane bezpłatnie do bibliotek zarządów oddziałów okręgowych SKwP oraz bibliotek zaprzyjaźnionych uczelni i instytucji w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rumunii, Belgii, Rosji, Indiach, Holandii, na Węgrzech, Słowenii, Litwie, we Francji i na Ukrainie.

Wysoki poziom merytoryczny i edytorski artykułów kwalifikowanych do opublikowania zapewnia Komisja ds. „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" obejmująca:

- zespół redakcyjny „ZTR" (Redakcję),

- Radę Programową „ZTR",

- zespół recenzentów.

Zespół redakcyjny:
1) dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ – redaktor naczelny
2) dr Justyna Dobroszek – asystent redaktora naczelnego
2) dr Maciej Frendzel - redaktor tematyczny
3) dr Halina Waniak – Michalak  - redaktor tematyczny
4) dr Aleksandra Baszczyńska – redaktor statystyczny
5) dr Tomasz Mirosław Włodarczyk – redaktor językowy

Rada Programowa „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR)
1) prof. dr hab. Zbigniew Luty- przewodniczący
2) prof. Jan Alpenberg (Szwecja)
3) prof. Lehte Alver (Estonia)
4) prof. Susana Callao Gaston (Hiszpania)
5) prof. Simon S. Gao (Wielka Brytania)
6) prof. dr hab. Jerzy Gierusz
7) prof. Jose Ignacio Jarne Jarne (Hiszpania)
8) prof. dr hab. Anna Karmańska
9) prof. Baruch I. Lev (Stany Zjednoczone)
10) prof. dr hab. Jonas Mackievicius (Litwa)
11) prof. Hideki Murai (Japonia)
12) prof. Ziti Saleha Abdul Rasid (Malezja)
13) prof. dr Deenise de la Rosa (Stany Zjednoczone)
14) prof. Paul. D. Scarbrough (Kanada)
15) prof. dr hab. Marcell Schweitzer (Niemcy)

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE