OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Komisja ds. Badań Naukowych Rachunkowości

Komisja ds. Badań Naukowych Rachunkowości  zajmuje się identyfikowaniem i formułowaniem pożądanych kierunków badań w zakresie rachunkowości, stanowiących odpowiedź na wyzwania pojawiające się jako skutek dynamicznych zmian w środowisku globalnej gospodarki.

            Realizując tak sformułowany cel, Komisja zwróciła się do Katedr Rachunkowości w Polsce (38 w całym kraju) o sformułowanie i przekazanie Komisji  preferowanych kierunków badań, rozpatrywanych w kontekście krajowym i międzynarodowym. Na podstawie otrzymanych propozycji (56), podjęto próbę wyłonienia tych preferowanych kierunków badań, które mogłyby być podstawą indywidualnych i zespołowych w inicjatyw  naukowych, podejmowanych przez zainteresowane nimi różne ośrodki akademickie (20).

            Komisja zamierza dokonywać okresowej aktualizacji zbioru kierunków tych badań, biorąc pod uwagę opinię krajowego i  międzynarodowego środowiska naukowego, a także popierać wszelkie nowe inicjatywy w zakresie możliwości trafnego ich zidentyfikowania i zweryfikowania.

Komisja ds. Badań Naukowych Rachunkowości
 
1.    Prof. dr hab. Halina Buk – przewodnicząca
2.    Prof. dr hab. Aldona Kamela – Sowińska
3.    Prof. dr hab. Zbigniew Luty
4.    Prof. dr hab. Edward Nowak
5.    Prof. dr hab. Jan Turyna

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE