OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Komisja ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości

Komisja ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości zajmuje się przygotowywaniem wskazówek i rekomendacji w zakresie zmian w przepisach i standardach prawa bilansowego.  W latach 2004-2008 prace Komisji koncentrowały się na rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Efektem tych prac było min. przeprowadzenia badań empirycznych w przedsiębiorstwach, firmach leasingowych oraz firmach audytorskich. Przygotowano także rekomendacje zmian, które zostały przekazane do Ministerstwa Finansów oraz Komisji ds. Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie zakres prac Komisji został rozszerzony także o rachunkowość większych podmiotów. Komisja we współpracy z ekspertami z Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Ministerstwa Finansów podjęła prace nad zbliżeniem standardów i zasad obowiązujących w prawie bilansowym i prawie podatkowym. Prace te dotyczą w szczególności ujednolicenia definicji oraz zasad wyceny.

Skład Komisji ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości w kadencji 2011 – 2014

1. Prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska - przewodnicząca

2. Dr Teresa Cebrowska

3. Dr Zdzisław Fedak

4. Prof. dr hab. Jerzy Gierusz

5. Prof. dr hab. Waldemar Gos

6. Dr Jerzy Hejnar

7. Prof. UŁ dr hab. Radosław Ignatowski

8. Dr Mariusz Karwowski

9. Dr Danuta Krzywda

10. Mgr Bożena Lisiecka - Zając

11. Prof. dr hab. Halina Litwińczuk

12. Prof. dr hab. Teresa Martyniuk

13. Dr Irena Ożóg

14. Prof. dr hab. Józef Pfaff

15. Dr Marcin Pielaszek - sekretarz

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE