OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Komisja ds. opiniowania projektów i przedsięwzięć z zakresu rachunkowości

Zgodnie z uchwałą nr 866/32/2015 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działania Rady Naukowej oraz Założeń organizacyjnych  i harmonogramu  realizacji uchwały programowej XXI Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP w sprawie promowania rachunkowości i zawodu księgowego, przewidziana jest współpraca z Ministerstwem Finansów, m.in. poprzez opiniowanie aktów prawnych, dotyczących księgowych. Zadanie to zostało powierzone Komisji ds. opiniowania projektów i przedsięwzięć z zakresu rachunkowości. W związku z tym przewiduje się w roku 2016, a także w latach następnych – do zakończenia kadencji, bieżącą analizę otrzymywanych projektów ustaw oraz rozporządzeń dotyczących rachunkowości, finansów oraz prawa gospodarczego, w tym także projektów aktów prawnych regulujących działalność księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych.

Skład osobowy Komisji w kadencji 2015-2018
1)   prof. dr hab. Waldemar Dotkuś – przewodniczący
2)   dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK
2)   dr Władysław Fałowski
3)   dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH
4)   prof. dr hab. Zbigniew Luty
5)   Waldemar Szewc
6)   dr Grzegorz Warzocha
7)   dr Edward Wiszniowski

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE