OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Konkurs na prace z dziedziny rachunkowości

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uprzejmie informuje o odbywającym się corocznie konkursie na najlepsze prace z dziedziny  rachunkowości  i przetwarzania danych w dziedzinie rachunkowości.

Prosimy  o nadsyłanie prac na konkurs na adres:
Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
00 - 443 Warszawa  ul. Górnośląska 5
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2009 r.

Prosimy również o przesłanie w odniesieniu do każdej zgłoszonej pracy:

 1. zgłoszenia  Katedry,  Instytutu  lub  Zakładu,
 2. odpisu recenzji oraz ksero nadania w roku 2008 stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, doktora nauk ekonomicznych, magistra nauk ekonomicznych lub licencjata,
 3. deklaracji autorów, wyrażających zgodę do wzięcia udziału w konkursie z aktualnym  adresem do korespondencji i numerem  telefonu.

Jednocześnie informujemy, iż prace zgłaszane na konkurs poddawane są podwójnej ocenie, według następujących kryteriów:

 • - stopnia trudności tematu,
 • - samodzielnego, twórczego wkładu autora w rozwiązywanie tematu,
 • - doboru i stopnia wykorzystania materiałów źródłowych,
 • - teoretycznej wartości pracy,
 • - praktycznej użyteczności pracy,
 • - poprawności ujęcia treści pod względem rzeczowym,
 • - poprawności ujęcia treści pod względem językowym,
 • - formalnej stronie pracy.

 

Liczymy na wewnętrzną selekcję prac magisterskich i licencjackich oraz przesłanie na konkurs wyróżniających się prac w tej dziedzinie na uczelni.       

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE