OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

O czym przedsiębiorca wiedzieć powinien

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie, 13 grudnia 2018 r.,  odbyła się konferencja Czego wielu przedsiębiorców i managerów nie robi, choć robić powinno? Legalne możliwości poszerzenia wiedzy o swojej firmie oraz przedsiębiorstwach
partnerów i kontrahentów.
 
Konferencję prowadzili: Ryszard Gorycki - sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły rewident oraz Zbigniew Żurek - wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego, przewodniczący Rady Pracodawców SKwP.

Działalność gospodarcza pociąga za sobą obowiązek prowadzenia dokumentacji. Z mocy prawa jej część jest jawna i dostępna dla wielu podmiotów obcych. Przedsiębiorcy i managerowie powinni mieć pełną świadomość tego, jakie informacje o ich firmie są dostępne dla innych, często bez ich wiedzy i woli. Warto również wiedzieć i w pełni korzystać z legalnie dostępnych informacji o firmach naszych partnerów czy kontrahentów.

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jak skutecznie i w stosunkowo prosty sposób pozyskiwać informacje o partnerach
biznesowych i kontrahentach. Zdobyli również wiedzę na temat praktycznych sposobów czytania sprawozdań finansowych, którą podzielił się z nimi Ryszard Gorycki.

więcej

 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE