OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Raportowanie niefinansowe - wypełnij ankietę!

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, dotyczącym raportowania niefinansowego, które umożliwi zebranie informacji i opinii od szerokiego grona interesariuszy. Będzie również cennym wkładem przy realizacji projektu „Raportowanie niefinansowe", którego główny cel stanowi opracowanie tzw. dobrych praktyk w obszarze raportowania niefinansowego w Polsce.

Ankieta MF skierowana jest do dwóch grup respondentów:

 • spółek, które za 2017 rok sporządziły obowiązkowe oświadczenie lub odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (max. 24 pytania) oraz
 • szeroko rozumianej grupy użytkowników informacji niefinansowych (max. 10 pytań)

 Wyniki ankiety (zagregowane odpowiedzi respondentów) wraz z analizą wybranych oświadczeń/sprawozdań na temat informacji niefinansowych będą uwzględnione przy opracowaniu raportu MF na temat wdrożenia w Polsce dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych, który zostanie przedstawiony na początku 2019 roku.

Ankietę można wypełnić do 10 grudnia 2018 r. Zapraszamy!

link

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE