OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Recenzje i recenzenci

Artykuły spełniające wymagania edytorskie i mieszczące się w zakresie tematycznym „ZTR" podlegają anonimowo sporządzanym recenzjom przez dwóch recenzentów. Recenzentami są profesorowie, członkowie Rady Naukowej SKwP oraz inni zapraszani profesorowie i doktorzy z kraju i z zagranicy, specjalizujący się w określonej problematyce rachunkowości i auditingu.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu opracowania do dru­ku podejmuje zespół redakcyjny „ZTR" na podstawie opinii recenzentów i skorygowanej przez autora wersji artykułu, uwzględniającej uwagi i sugestie zawarte w recenzjach oraz spełniającej wymogi redakcyjne. Autorzy poprawiający teksty według uwag recenzentów są proszeni o dostarczenie redaktorowi naczelnemu, wraz ze skorygowaną wersją artykułu, oddzielnej syntetycznej informacji o wprowadzonych zmianach do treści opracowania (odpowiedzi na recenzję).

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE