OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

ŚWIATOWY KONGRES KSIĘGOWYCH 2018

Co cztery lata odbywa się Światowy Kongres Księgowych (ŚKK), organizowany przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) oraz wybraną krajową organizację zawodowych księgowych – w 2018 roku było nią Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych Australii i Nowej Zelandii. ŚKK stanowi dla środowiska księgowych i audytorów oraz świata akademickiego niezwykle ważne wydarzenie. Jest to bowiem spotkanie poświęcone przyszłości oraz kierunkom rozwoju zarówno rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, audytu, jak i samego zawodu księgowego oraz zakresu jego zadań i obowiązków. Świat zmienia się nieustannie, czasami gwałtowanie, i za tymi zmianami musi nadążać rachunkowość oraz przedstawiciele związanych z nią zawodów. IFAC reprezentuje ok. 3 milionów księgowych, choć to wielkość niedokładnie oszacowana.

Klimat i misja kongresu

Na kongres, ze wszystkich uniwersytetów świata, przyjeżdżają akademicy nauczający rachunkowości, a także praktycy księgowi, przedstawiciele dużych firm audytorskich i audytorzy. W Sydney były 5693 osoby ze 131 krajów. Niektóre kraje miały bardzo liczne reprezentacje. Najliczniejsza była delegacja Nigerii, składająca się z 700 członków. Druga – delegacja Japonii – liczyła 128 reprezentantów, a trzecia – z USA – 120. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) reprezentowali: prof. Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca Komisji Zagranicznej, prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki i prof. Zbigniew Luty – przewodniczący Rady Naukowej SKwP. Swoją delegację miała także Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) z prezesem Krzysztofem Burnosem na czele. Polskę reprezentowało 7 osób. Najmniej liczna 2-osobowa delegacja przybyła z Islandii.

Był to jubileuszowy 20 kongres związany z obchodami 40-lecia IFAC (pierwszy ŚKK zorganizowano w 1904 r.). Kongres w Sydney odbył się w, otwartym w 2016 r., Centrum Kongresowym i przeprowadzono go na najwyższym technicznym poziomie. Wszystko było osiągalne jedynie poprzez aplikacje mobilne. Obrady i sesje plenarne prezentowano na telebimach, a panelistom można było zadawać pytania on-line (pojawiały się na ekranach i prowadzący sesje lub prelegenci odpowiadali na te, na które zagłosowało najwięcej uczestników danej sesji). Tym razem podczas kongresu nie wręczono nagrody dla wybitnej osobowości IFAC tzw. IFAC Gold Service Award, ani nagrody akademickiej Academic Award. Symultaniczne tłumaczenia były na język francuski, hiszpański i mandaryński. Sesję inaugurującą kongres otworzyła Rachel Grimes – prezes IFAC w kadencji 2016-2018. W czasie 4 dni kongresu wystąpiło 150 mówców, prezentując całe spektrum obecnych i nadchodzących problemów rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu. Wszyscy mówcy byli anglojęzyczni.
Tematem i myślą przewodnią kongresu było „Globalne wyzwania. Światowi liderzy”. Od czasu ostatniego kongresu w Rzymie w 2014 r. rynkami globalnymi wstrząsnęła niepewność skutków Brexitu, wzrost znaczenia i obrotu w Bitcoin oraz groźba wojen handlowych. Tegoroczny temat kongresu podkreślał znaczenie etyki i uczciwości oraz obejmował przełomową technologię, za jaką uznano technologię blockchain i zrównoważony rozwój.
Misja Światowego Kongresu Księgowych (ŚKK) została określona jako wzbudzenie, inspiracja i zaangażowanie środowiska zawodowych księgowych w ponoszenie zawodowej odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego, w rozwiązywanie problemów społecznych oraz wprowadzanie nowych technologii. Jako środowisko księgowych aspirujemy do pełnienia funkcji ochrony interesu społecznego, bycia liderami i obrońcami raportowania gospodarczego dla sektora biznesowego i sektora publicznego. Obszary tematyczne obejmowały następujące zagadnienia:
• Ochrona interesu publicznego i budowanie dobrobytu
• Zabezpieczenie przyszłości zawodu księgowego
• Budowanie zaufania kontrahentów
• Przywództwo zajmujące się wyzwaniami przyszłości
• Technologia obejmująca przełomowe technologie
• Etyka i uczciwość – rdzeń zawodu
• Zrównoważone raportowanie i przejrzystość
• Ochrona informacji biznesowej
• Zarządzanie zgodnością

Przedstawiamy wybrane zagadnienia, prezentowane w czasie kongresu, widziane z perspektywy uczestniczących  w nim przedstawicieli SKwP.

1. Zmiany klimatyczne


Gordon Beal – wiceprezes ds. doradztwa naukowego i wsparcia w Stowarzyszeniu Księgowych z Kanady, omówił jedną z najbardziej naglących kwestii ludzkości – zmiany klimatyczne – i starał się dać odpowiedź, dlaczego jest ona ważna dla księgowych. Mianowicie dlatego, że księgowi rozumieją jaki wpływ zmiany klimatu wywierają na globalne firmy. „Tu nie chodzi o zrobienie z księgowych ekspertów od zmian klimatu, ale o sposób, w jaki stosują oni posiadane przez siebie umiejętności, kompetencje oraz narzędzia, pomagając organizacjom w radzeniu sobie z problemami związanymi ze zmianą klimatu. Chodzi więc o sposób patrzenia przez księgowych na strategię, ryzyko i działania, a w konsekwencji o to, jaki wpływ ma wiedza i doświadczenie księgowych na sposób postrzegania podstawowych modeli biznesowych przez decydentów” – mówił Gordon Beal.

2. Współpraca z nową techniką i technologią

Automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja to pojęcia na stałe wpisane w wiele konferencji na temat biznesu i rachunkowości. Ta tematyka była także obecna w Sydney.
Ayesha Khanna omawiała wdrażanie sztucznej inteligencji w świecie, w zakresie biznesu i rachunkowości. Wskazała, że Unia Europejska w 2018 roku deklaruje prace nad strategią sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) oraz wdrożeniem jej rozwiązań w praktyce krajów tworzących UE oraz podmiotów gospodarczych. Z ciekawszych zagadnień zawartych w wystąpieniu zwraca się uwagę na:
a) wykorzystanie w 2017 roku dronów w procesie audytu przez EY w celu weryfikacji inwentaryzacji badanych spółek; rezultaty pracy drona były przesyłane bezpośrednio do centrum AI i do audytorów,
b) regulację prawną UE, która w art. 22 RODO wskazuje, że należy dążyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
c)  istotną cechę decyzji wypracowanych wspólnie z automatem, a mianowicie na to, że nie ma pytań w postaci:
a. jak wypracowano informacje decyzyjne?
b. czy można uzyskać więcej informacji?
c. kiedy informacja będzie kompletna?
d. czy informacja zawiera błędy?
e. czy zaufać informacjom z automatu?
f. jak sprawdzić czy są błędy?
g. jak korygować błędy?
Powyższe pytania powstają w tradycyjnym procesie decyzyjnym, gdy jest dużo wątpliwości co do poprawnej i pełnej informacji.
A. Khanna powiedziała także: „Mogłabym wejść do twojej firmy jutro i nie osiągnę nic, nawet jeśli zabiorę ze sobą 30 profesorów ds. sztucznej inteligencji, ponieważ nie rozumiemy twojej branży, nie rozumiemy twoich klientów, nie rozumiemy twoich problemów, nie rozumiemy twojej wizji. Musimy pracować z Tobą, ale jednocześnie musisz nauczyć się z nami pracować”. To zdanie wskazuje na rangę, pozycję księgowego w procesie wdrażania sztucznej inteligencji – księgowy staje się konsultantem i doradcą dla specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji.
Keren Elazari, była hakerka, powiedziała, że szczególnym celem ataków hakerskich jest księgowość, albowiem jest w niej klucz do klientów i finansów firm. Cyberataki są rzeczywistością i taką pozostaną. Należy nauczyć się żyć i pracować z tym zagrożeniem, ale warto skorzystać z porad, jak zabezpieczyć się przed atakami. K. Alazari wskazuje pięć kroków powstrzymania cyberataku.
1. Zdrowy rozsadek, którego brak może narazić spółkę (osobę fizyczną) na atak typu phishing, ransomware i wiper. Phishing wydobywa dane z komputera, ransomware szyfruje zawartość komputera, a wiper czyści komputer. Mając świadomość tych zagrożeń, można się ustrzec wprowadzenia wirusów do komputera np. podczas logowania się w sieci niezabezpieczonej, otwierania informacji nieznanego pochodzenia itp. K. Elazari mówiła, że „osobę pracującą przy komputerze należy traktować nie jako najsłabsze ogniwo, lecz jako najbardziej odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych”. Z tym stwierdzeniem należy się zgodzić i uczulić księgowych na ich odpowiedzialność w tym zakresie.
2. Bezpieczne hasła, które po prostu nie istnieją. Pracownicy nie zmieniają haseł, szczególnie w sytuacji, gdy muszą stosować różne hasła w czasie pracy. Istnieją programy wykradające powtarzające się często hasła w firmie. Polecanym zabezpieczeniem zamiast literowo-cyfrowo-znakowego hasła jest zabezpieczenie biometryczne, głosowe lub linii papilarnych.
3. Posiadane oprogramowanie, które prowokuje do ataku. Częściej atakowane są komputery o starym oprogramowaniu niż te z nowymi programami. „Aktualizacja oprogramowania jest jak szczepionka przeciwko wirusom, która wzmacnia system odpornościowy”.
4. Powołanie specjalisty ds. zarządzania ryzykiem. Wbrew pozorom, taki specjalista od ochrony m.in. przed cyberatakiem nie musi być informatykiem, może to być prawnik, księgowy, specjalista zarządzania itp. Ważne jest, żeby umiał diagnozować obszary narażone na ryzyko cyberataku i uwrażliwiał pracowników na przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.
5. Ewoluowanie wraz ze zmieniającą się technologią. Systemy bezpieczeństwa muszą ewoluować, żeby nadążyć za ewolucją technologii hakerskich. Jest to swoiste pole walki intelektualistów destrukcji i obrony. W dążeniu do nielegalnego wzbogacenia się hakerzy wchodzą na nowe pola przestępstw. K. Elazari mówiła, że w 2018 roku cyberprzestępcy ukradli już 760 mln dolarów kryptowalut na całym świecie.
W podsumowaniu stwierdziła, że istnieje nowy zawód „przyjaznych hakerów”, którzy poszukują luk i zagrożeń w systemach zabezpieczeń informacji wrażliwych. Wskazała, że taki pozytywny haker potrzebował 13 minut by pokonać zabezpieczenia i włamać się do Pentagonu. W czasie nowych form rywalizacji krajów, cyberbezpieczeństwo lub inaczej cyberprzestępstwa będą stałym tematem prac i dyskusji.
Wprowadzenie nowej technologii do pracy księgowych nie ma na celu redukcji zatrudnienia. Celem jest szybkość przetwarzania informacji, odseparowanie informacji decyzyjnych od czynników emocjonalnych, a zatem zwiększenie potencjału informacyjnego jednostki. Nowe technologie to także szansa dla księgowych na przyjęcie i rozwijanie nowych umiejętności w obszarze inteligencji emocjonalnej, której nie posiadają automaty.
Jamie Lyon poprowadził sesję zatytułowaną „Robotyka – odblokowanie automatyzacji jako wygranej w finansach”. Trzy miesiące temu, po zakończeniu globalnego badania, dotyczącego robotyki z udziałem 2700 respondentów, Lyon uznał, że automatyzacja zmieni rachunkowość na lepszą. Jego zdaniem, automatyzacja może zacząć uwalniać zespoły finansowo-księgowe od dość przyziemnych, powtarzalnych prac, a zamiast tego umożliwić im przejście do trudniejszych działań. Według Lyona robot wykonał określone zadanie w ciągu 1,5 godziny, podczas gdy księgowemu zajmowało to 15 godzin. W rezultacie księgowi zyskali czas na zajęcie się ważniejszymi zadaniami. Wzrost automatyzacji stanowi palący problem dla branży.
Jednym z tematów była tokenizacja – proces przekształcania praw do zasobu w token cyfrowy na łańcuchu blokowym. Według Darrena w nadchodzącej dekadzie będzie to miało poważny wpływ na płynność wielu rodzajów aktywów. Tysiące lat posiadania własności doprowadziło do wykształcenia się wielu różnych jej rodzajów i kontroli, takich jak posiadanie własności w imieniu innej osoby – powiedział Darren. Szczegóły zależą od jurysdykcji, rodzaju prawa, majątku i praw, które mają zostać przeniesione. Dzisiaj rzeczywiste aktywa takie, jak akcje, złoto, ropa naftowa lub nieruchomości, są trudne do fizycznego przeniesienia lub podziału, więc kupujący i sprzedający decydują się na handel papierami reprezentującymi część lub całość aktywów. Jednak papierowe i skomplikowane umowy prawne są kłopotliwe, trudne do przeniesienia i mogą być trudne do zidentyfikowania. Blockchain i inteligentne kontrakty oferują wymaganą technologię, aby ewoluować do systemu cyfrowego łączącego tokeny z zasobami świata rzeczywistego.

3. Prawda


Kolejna sesja plenarna nosiła tytuł „Prawda o omówieniu prawdy”. Mówcy przedstawiali sposób, w jaki księgowi muszą czasami dokonywać trudnych wyborów i stać się informatorami – sygnalistami, aby utrzymać integralność i funkcjonowanie firmy. Michael Woodford wypowiadał się o swoich doświadczeniach, ujawniając największy i najdłuższy skandal finansowy w historii Japonii. Woodford był wicedyrektorem firmy Olympus przez dwa miesiące, gdy odkrył nielegalne transfery o wartości 1 miliarda dolarów. Jego zachowanie jako sygnalisty zmusiło wszystkich 13 członków zarządu Olympusa do rezygnacji. Kilka osób zostało również aresztowanych, w tym dyrektor generalny i prezes. „Nie zaakceptowaliby mnie w Japonii po tym, co zrobiłem, ponieważ dla nich ugryzłem rękę, która mnie karmiła, a dla Japończyków jest to o wiele gorsze niż oszustwo korporacyjne” – powiedział Woodford.
Wendy Addison w rezultacie swoich działań jako sygnalistka założyła organizację SpeakOut SpeakUp, która uczy ludzi, jak prowadzić odważne rozmowy. Opracowała pięciostopniowy przewodnik dla potencjalnych informatorów:
1. Zastanów się, czy jesteś odpowiednią osobą, aby zabrać głos. Czy masz zbyt dużo do stracenia? Czy jesteś w firmie postrzegany jako odstający, odmienny, inny?
2. Zgłoś problem wewnątrz firmy i porozmawiaj ze swoim bezpośrednim przełożonym.
3. Używaj właściwego języka, odwołaj się do dzielenia się doświadczeniami i rozmawiaj nie oskarżając lub przypisując winę.
4. Rozmawiając z przełożonym zrób to w towarzystwie osoby trzeciej – nawet, jeśli ta osoba nic nie mówi, jej obecność zmienia równowagę sił.
5. Zgłoś problem na zewnątrz w ostateczności i zadbaj o zabezpieczenie historii swojej pracy i dokonań w przypadku, gdy zostaniesz zwolniony.

4. Zaufanie

Zdobywanie zaufania kontrahentów jest związane z umiejętnością odczytania stanu emocjonalnego rozmówcy oraz znalezieniem argumentów, które przekonają rozmówcę do stanowiska prezentowanego przez księgowego. Księgowy zatem staje w pierwszej linii kontaktu z otoczeniem – zaopatrzeniem i zbytem, doradcą prawnym itp. Wymaga to od tej osoby odpowiedniego przygotowania psychologiczno-negocjacyjnego. Zdecydowanie jest to nowy obszar aktywności księgowych. Zaufanie musi być także na linii właściciel podmiotu – księgowy. Właściciel przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności zwróci się do swojego księgowego z problemami i wątpliwościami, wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej, które często powodują niewłaściwe stany emocjonalne, depresję lub nawet chorobę psychiczną.
Vanessa Lim mówiła „księgowi muszą pomóc swoim klientom pokonać przeszkody, a nawet choroby psychiczne”. Andrew Conway natomiast wskazywał, że „księgowi muszą komunikować się z klientami nie tylko o liczbach i wartościach”. I dalej „nigdy wcześniej kwestia zdrowia psychicznego w naszym zawodzie, a już na pewno w odniesieniu do małych firm, nie była kiedykolwiek poruszana na Światowym Kongresie Księgowych”.
Bri Wiliams wskazywał, że „jeśli praca księgowych może zostać zastąpiona algorytmem, a duża część rachunkowości może być zastąpiona robotem, to znaczy, że nasza przyszłość zależy od robotyzacji rachunkowości. Koncentrujemy się na technicznej wiedzy księgowych, a nie bierzemy pod uwagę behawioralnych aspektów wykonywania zawodu księgowego”.
Wystąpienie Tommye Barie w całości było nastawione na analizę psychologii zawodu księgowego. W analizie bazowych potrzeb życia człowieka wymieniał on (kolejność wskazuje istotność potrzeby):
- realizacja kreatywnego myślenia i działania
- samoocena własnej wartości i znaczenia w społeczeństwie
- posiadanie przyjaciół, rodziny
- stabilność bezpieczeństwa i brak obaw o przyszłość
 - czynniki fizyczne (żywność, woda, schronienie, ciepło)
- kontakt z techniką (wi-fi, energia).
Podana kolejność potrzeb może być dyskusyjna, podobnie jak dyskusyjne jest zapewnienie realizacji tych potrzeb przez organizacje współpracujące z księgowymi. Przytoczony powyżej pogląd dobitnie wskazuje na koncepcję wskazania pierwszoplanowej roli człowieka w realizacji zawodu księgowego.
Podobnie wypowiadała się Ken Robinson, wskazując na wykorzystywanie w pracy księgowej kreatywnego myślenia oraz innowacyjnego działania.
Pracodawca nie jest postrzegany tylko jako rzetelny płatnik wynagrodzenia za pracę księgowego, lecz jako strona zaspokajająca kompleksowe potrzeby pracownika i umożliwiająca mu kreatywne i innowacyjne działanie. Tak zarysowane zagadnienie behawioralno-
-psychologicznych cech księgowego nie jest składnikiem procesów edukacyjnych zarówno na uczelniach wyższyc,h na kierunkach związanych z rachunkowością oraz w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Warto przemyśleć wprowadzenie tej tematyki co najmniej do szkoleń statutowych.

5. Zarządzanie zgodnością (compliance management)

Technologia cyfrowa powoduje, że podmioty gospodarcze zasysają i eksportują informacje w trybie on-line. Nie ma czasu na analizowanie skomplikowanych relacji i zależności między podmiotem i otoczeniem oraz wewnątrz podmiotu. Cyfryzacja napędza się samoistnie – konieczność logicznego opanowania wielkiej liczby informacji wymaga zastosowania odpowiedniego narzędzia informatycznego. W Polsce w 2017 r. w życie weszło 27,1 tys. stron maszynopisu nowych aktów prawnych. Zapewnienie zgodności działania przedsiębiorstwa w permanentnie zmieniającym się otoczeniu prawnym, wymaga zastosowania nowych narzędzi badania zgodności. Takie narzędzia w postaci programów są oferowane przez np. Eicon, Reuters, VMware i inne.
Nowe technologie w świecie informacji powodują konieczność opracowania:
a) systemu zarządzania informacją np. w postaci kokpitów managerskich,
b) adekwatnej struktury organizacyjnej oraz modelu biznesowego do posiadanej informacji,
c) kontroli wewnętrznej zgodności informacji decyzyjnych i sprawozdawczych, wymaga to opracowania i wdrożenia zasad takiej kontroli,
d) zasad śledzenia zmian w otoczeniu prawno-biznesowym i częstego dostosowywania wewnętrznych rozwiązań do zgodności z otoczeniem,
e) umowy o współpracy z wyspecjalizowanymi firmami w zakresie zarządzania zgodnością we wszelkich płaszczyznach – pracowniczych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, prawnych, w celu outsourcingu funkcji zarządzania zgodnością określonego przedsiębiorstwa.

6.  Goście specjalni

Sesję plenarną poprowadził Niall Ferguson – brytyjski profesor historii z Uniwersytetu Oksfordzkiego i Uniwersytetu Harvarda, specjalizujący się w historii politycznej i gospodarczej czasów nowożytnych; ceniony analityk sytuacji geopolitycznej świata, uznawany za wybitnego historyka średniego pokolenia, stały współpracownik „Los Angeles Times” i „Sunday Telegraph” obecnie wykładający na New York University. Ferguson jest zwolennikiem historii kontrafaktycznej. Alternatywne scenariusze historyczne mają ilustrować tezę o znaczeniu przypadku lub podejmowanych w kluczowych momentach decyzji dla takiego a nie innego przebiegu historii. W Polsce opublikowano jego dzieła „Imperium”, „Cywilizacja” i „Potęga pieniądza”, która stanowiła kanwę wykładu inauguracyjnego na I sesji plenarnej. Ferguson nie ma nic wspólnego z rachunkowością. W ramach swojej prezentacji Niall wspomniał, że bitcoin jest częścią głównych wyzwań, stojących przed obecnym systemem walutowym opartym na systemie fiducjarnym. Zauważył również, że wprowadza się przepisy dotyczące kryptowalut, ponieważ „gdy nie ma regulacji, łotrzy pojawiają się bardzo szybko na miejscu”.
Jedyną z najbardziej oczekiwanych była sesja z udziałem byłego Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona. Dyskutowano w niej o raporcie z roku 2018 na temat globalnego ryzyka, zagrożeniach zmianami klimatu i o tym, co naprawdę znaczy globalny obywatel w XXI wieku. Tematem było prawdziwie zintegrowane raportowanie. Trendem, który będzie miał duży wpływ na sposób pracy księgowych, jest przejście na zintegrowane raportowanie. Podstawą zintegrowanego raportowania jest rosnąca świadomość, że o wartości organizacji decyduje szeroki zakres czynników. Niektóre z tych czynników będą miały charakter finansowy, podczas gdy inne będą wiązać się z własnością intelektualną, opieką środowiskową, bezpieczeństwem, zaopatrzeniem w energię. Zintegrowane raportowanie służy zebraniu tych elementów w celu przedstawienia ogólnego obrazu prawdziwej wartości organizacji, która nie jest zakorzeniona w finansach. Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Rady Zintegrowanego Raportowania przedstawił korzyści i taktykę stosowania zintegrowanego myślenia w celu stymulowania długoterminowego tworzenia wartości. Mówił o tym, że zintegrowane raportowanie to nie tylko metoda, ale także technika przywracania zaufania. Jego zdaniem chodzi nie tylko o środowisko ale o społeczne wsparcie dla sposobu, w jaki działamy – innymi słowy, zrównoważonego rozwoju społecznego. Ki-Moon zakończył sesję specjalną, apelując do „światowej klasy księgowych” o utrzymanie pokoju, bowiem świat coraz częściej dostrzega, że problemy w jednym kraju odbijają się echem w innym. Katastrofa na jednym rynku może wywołać kryzys na całym świecie. Dlatego ważne jest, aby jak najlepiej wykorzystywać nasze wspólne mocne strony.

7. Po co komu Światowy Kongres Księgowych i co z tego ma polski księgowy

Prezes IFAC w wystąpieniu powitalnym podkreśliła, że księgowi to wyjątkowy zawód, który może wspomóc rozwój gospodarczy, ograniczyć korupcję, przeciwstawić się bankructwu przedsiębiorstw. Ta wyjątkowa rola księgowych polega na dostarczaniu prawidłowych, rzetelnych informacji do rozliczania rządów, zarządów firm, organizacji non-profit i dostarczaniu informacji niezbędnych do oceny przyszłości i podejmowania decyzji. W pełnieniu tej roli nikt nie zastąpi księgowych. Wyjątkową rolę księgowego we współczesnym świecie podkreślał książe Karol, następca tronu Wielkiej Brytanii, współtwórca Inicjatywy Zintegrowanego Raportowania, który komunikował się przez łącza satelitarne.
Jeżeli tak mówią światowe autorytety, to musi nas to księgowych napawać dumą, zadowoleniem oraz poczuciem odpowiedzialności społecznej. W codziennym trudzie warto czasem przypomnieć sobie o tej roli i randze księgowego. Ocena światowych trendów rozwoju zawodowego to domena spotkań ponadnarodowych i warto ich wysłuchać. Świadomość zmian to przygotowanie się do nich, a to dotyczy wszystkich księgowych, także polskich. Zawsze warto mieć świadomość, że jest się częścią wielkiego zawodowego świata, a nie samotnym żeglarzem na morzu współczesnych problemów rachunkowości.
Następny kongres odbędzie się w 2022 r. w Mumbaju (dawny Bombaj), a jego hasłem będzie „Oświeceni liderzy. Nieograniczone możliwości”.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE