OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Usługi audytorskie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest udziałowcem w 3 spółkach audytorskich. Ich działalność obejmuje między innymi:

 • badanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe
 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego
 • działalność wydawniczą w zakresie rachunkowości i dziedzin pokrewnych
Lp. adres Informacje:
1
BILANS-SERVIS Zespół Usług Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
ul. Żagnańska 84, 25-528 Kielce

strona WWW:
www.bilans-servis.com.pl
e-mail:
zarzad@bilans-servis.com.pl

2
Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 1 a, 20-011 Lublin
strona WWW:
www.doradca.lublin.pl
e-mail:
info@doradca.lublin.pl
3
FINANS-SERVIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
ul. Płocka 17 lok 13, 01-231 Warszawa
strona WWW:
www.finans-servis.com.pl
e-mail:
info@finans-servis.com.pl

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE