OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Wizyta chińskiej delegacji

Spotkanie z pięcioosobową delegacją Miejskiego Biura Audytu w Pekinie odbyło się 28.09.2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP. Wizyta została zorganizowana na prośbę strony chińskiej. Spotkanie otworzył Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego , który przedstawił zarys historii powstania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nakreślił główne obszary działalności statutowej organizacji oraz omówił formy  współpracy z innymi samorządami  zawodowymi w  i organami władzy publicznej.

Ewa Sender – wicedyrektor Biura Zarządu Głównego przedstawiła najważniejsze informacje na temat szkoleń dla księgowych oraz procesu certyfikacji księgowych funkcjonującego w  SKwP, w tym posiadanych  akredytacji MEN. Zasadniczą  część spotkania poświęcono na kwestie, dotyczące audytu wewnętrznego będące przedmiotem szczególnego zainteresowania delegacji z Chin. Szczegółowych informacji na temat zapisów aktów prawnych  o audycie wewnętrznym w jednostkach sektora publicznego w Polsce udzieliła zebranym Grażyna Urbaniak – członek komisji Etyki SKwP i była dyrektor w departamencie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ma LanXia - dyrektor generalna Miejskiego Biura Audytu w Pekinie poinformowała, że w Chinach system audytu wewnętrznego uruchomiono w roku 2003. Nakreśliła problemy związane z funkcjonowaniem audytu w Chinach, który nie dociera do wszystkich jednostek publicznych. Jest to główne audyt wewnętrzny, przebiegający we współpracy z działami finansowymi. Mimo ogromnych inwestycji w szkolenia kadr audytu wewnętrznego, czego wyrazem jest specjalny wydział na Uniwersytecie w Nankinie – w Chinach brakuje audytorów wewnętrznych, np. w samym Pekinie działa 1700 jednostek audytorskich a jest zapotrzebowanie na 7000. Ma LanXia wskazywała także na zapisy, dotyczące niezależności audytorów wewnętrznych i na wyzwania związane z jej zapewnieniem. Podkreślała znaczenie szkoleń i niemożność zapewnienia, że osiągną swój cel. Podkreśliła ciekawe rozwiązania SKwP w aspekcie szkoleń i certyfikacji. Inni przedstawiciele delegacji  byli żywo zainteresowani także innymi aspektami pracy księgowych, w tym zielonym audytem, wyceną nieruchomości w sektorze publicznym oraz różnicami w ujmowaniu podatkowym i księgowym. Na zakończenie spotkania Ma LanXia podziękowała przedstawicielom SKwP za zorganizowanie spotkania, przedstawione informacje i poświęcony czas. Zaprosiła również do złożenia rewizyty w Pekinie.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE