OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Wizyta przedstawicieli Miejskiego Biura Audytu w Szanghaju

W dniu 27 lipca 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie odbyło się spotkanie z delegacją z Miejskiego Biura  Audytu w Szanghaju. Podczas spotkania Franciszek Wala –prezes Zarządu Głównego, opowiedział o historii, celach i działalności Stowarzyszenia, szczególnie w zakresie edukacji i etyki, oraz przedstawił charakterystykę członków SKwP. Następnie została poruszona tematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, która była przedmiotem zainteresowania chińskiej delegacji. Profesor Ewa Hellich – sekretarz Rady Naukowej SKwP, przedstawiła zagadnienie audytu wewnętrznego z perspektywy akademickiej oraz poruszyła kwestię definicji sektora publicznego. Grażyna Urbaniak – członek Komisji Etyki SKwP, opowiedziała o ewolucji ustawodawstwa w zakresie audytu w sektorze publicznym, funkcjonowaniu komitetów audytu i problemach związanych z ich powstawaniem, a także o różnicach dotyczących obowiązków związanych z audytem, jakie istnieją pomiędzy różnymi jednostkami sektora publicznego. Marian Mońka – członek Komisji Etyki SKwP, przedstawił różne praktyczne aspekty audytu w jednostkach publicznych z perspektywy doświadczeń w Państwowej Akademii Nauk oraz jako audytor Instytutu Adama Mickiewicza.  Przedstawiciele delegacji  chińskiej  podkreślali znaczenie etyki dla swojej pracy oraz zadawali pytania szczegółowe dotyczące działalności SKwP, kontaktów z PIBR oraz rozwiązań ustawowych w zakresie audytu  jednostek sektora publicznego. Na zakończenie zaprosili przedstawicieli władz SKwP do złożenia wizyty w Szanghaju.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE