OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Wyzwania dla księgowych w 2018 roku

Rozwój cyfryzacji, wprowadzenie licznych mechanizmów uszczelniających VAT, wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) oraz zmiany w  CIT to największe wyzwania stojące obecnie przed księgowymi - wieścili uczestnicy konferencji z okazji Dnia Księgowego. 

W konferencji, zorganizowanej tradycyjnie w ramach obchodów Dnia Księgowego przez warszawski oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wzięło udział ok. 350 członków SKwP. Tegoroczne hasło konferencji "Wyzwania dla księgowych w 2018 roku" zmusiło uczestników do przemyślenia, z jakimi dziś, a z jakimi w przyszłości, zmaganiami przyjdzie zmierzyć się tym, którzy swoje zawodowe życie związali z księgowością. Próbę odpowiedzi na te pytania podjęli Agnieszka Gajewska, biegły rewident, członek Zarządu OO w Warszawie SKwP, prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów, wykładowca na kursach organizowanych przez SKwP, dr Tadeusz Białek, dyrektor zespołu prawno-legislacyjnego Związku Banków Polskich, Aneta Lech, prawnik, doradca podatkowy, wykładowca na szkoleniach prowadzonych przez SKwP oraz Piotr Liss, doradca podatkowy specjalizujący się w  opodatkowaniu przedsiębiorstw, wykładowca na kursach prowadzonych przez SKwP.  Typowano rozwój cyfryzacji, wprowadzenie licznych mechanizmów uszczelniających VAT,  księgowość w obliczu systemów informatycznych, wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) oraz zmiany w CIT, jako największe dziś wyzwania stojące przed księgowymi. W rolę moderatora konferencji wcieliła się Małgorzata Mazurkiewicz, sekretarz zarządu SKwP O/O w Warszawie.

Otwierając konferencję Jerzy Koniecki, prezes zarządu SKwP Oddział Okręgowy w Warszawie, podkreślał, że zawód księgowego z pewnością nie zaniknie, choć stale się zmienia. A w dobie ciągłych zmian przepisów i ogromnego rozwoju informatyzacji wymaga od osób go wykonujących nieustannego poszerzania swojej wiedzy, umiejętności wykorzystania coraz to nowych narzędzi informatycznych oraz zrozumienia, że przedsiębiorcza oczekuje dziś od księgowego znacznie więcej niż tylko papierowego sprawozdania - oczekuje podpowiedzi, jak ten biznes usprawnić.

Podczas konferencji głos zabrali dr Zdzisław Fedak, członek honorowy SKwP, wiceprzewodniczący Rady Naukowej SKwP,  członek Komitetu Standardów Rachunkowości, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Rachunkowość, Agnieszka Gajewska oraz Zbigniew Żurek, przewodniczący Rady Pracodawców SKwP, wiceprezes Business Centre Club. Pani Hannie Bielczyk-Długosz, w dowód uznania zasług, wręczono  złotą odznakę "Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".

Relacja filmowa (na serwisie YouTube) - zobacz

Relacja PAP - http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/122201,,dzien-ksiegowego-w-warszawie-dyskusje-o-wyzwaniach-stojacych-przed-ksiegowymi-w-2018-roku

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE