OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Wyzwania i bariery w pracy biegłego

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce zaprasza na bezpłatne seminarium naukowe "Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw", organizowane wraz z Uniwersytetem Szczecińskim oraz
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, które odbędzie się 16 listopada br. (piątek) w godzinach od 10:00 do 16:30 w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5.
Spotkanie i wspólna dyskusja praktyków (sędziów, radców prawnych oraz biegłych sądowych) z przedstawicielami uczelni wyższych ma na celu zidentyfikowanie oraz poszukiwanie rozwiązań kluczowych wyzwań i barier, z którymi spotykają się w swojej pracy biegli z zakresu wyceny przedsiębiorstw.
Organizatorzy mają nadzieję, że zaproponowana problematyka oraz sprawdzona formuła konferencji,
oparta na integracji osiągnięć środowiska akademickiego i praktyki, będą okazją do
wypracowania propozycji rozwiązań, które bezpośrednio przełożą się na działania w obszarze
zastosowania praktycznego.
Liczą, że  udział w seminarium pobudzi uczestników do twórczych dyskusji i wymiany poglądów, tym bardziej że wśród zaproszonych prelegentów znajdują się zarówno teoretycy, jak i praktycy, reprezentujący różne środowiska zawodowe - sędziowie,  pracownicy akademiccy, radcy prawni, a także biegli sądowi. Dzięki temu każdy  znajdzie coś dla siebie i poszerzy swoją wiedzę w obszarze wyceny przedsiębiorstw.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy jedynie rejestracja na stronie głównej naszego stowarzyszenia https://www.sbwpwp.org

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE