OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

XXII Kongres Zawodowych Księgowych w Rumunii

Kongres, zorganizowany przez Stowarzyszenie Ekspertów i Dyplomowanych Księgowych Rumunii (CECCAR), odbył się w dniach 28-29 września 2018 r. w Pałacu Parlamentu (Palatul Parlamentului) w Bukareszcie.  Poprzedziło go XXXVII Międzynarodowe Seminarium CILEA Comite de Integracion Latino Europa-America Komitetu Integracji Latynoskiej Europy i Ameryki.

Seminarium CILEA poświęcono rozbieżnościom między systemami podatkowymi w krajach Ameryki Łacińskiej i Europie oraz problemowi wpływu cyfryzacji na zawód doradców podatkowych i księgowych. Natomiast tematem przewodnim kongresu było Zintegrowane myślenie, globalizacja i technologia – przyszłość zawodu. W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 księgowych i zaproszonych gości oraz przedstawiciele z kręgów rządowych, administracji państwowej i zaprzyjaźnionych innych organizacji zawodowych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentował dr hab. prof. UŁ Radosław Ignatowski, wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SKwP.

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE